FacebookPixel

God start på året
02-05-2017

Første kvartal med udelukkende fortsættende aktiviteter

 

Hovedpunkter fra BankNordiks delårsrapport for 1. kvartal 2017:

(Medmindre andet er anført, er nedenstående tal korrigeret for de i 2016 afhændede aktiviteter i forsikringsselskabet Vörður)

 

1. kvt. 2017 i forhold til 1. kvt. 2016

 • BankNordik opnåede et driftsresultat på 43 mio. kr. i årets første kvartal, hvilket er en tilbagegang på 7 mio. kr. (14%) i forhold til 1. kvartal 2016.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 15 mio. kr. i forhold til året før, hvilket hovedsageligt skyldtes den kontrollerede afvikling af bankens erhvervsudlån i Danmark, men også den lavere rentemarginal.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 8 mio. kr., bl.a. som følge af stigende indtægter fra formueforvaltning.
  • Indtægterne fra forsikringsaktiviteter var uændrede i forhold til 1. kvartal 2016.
  • Driftsomkostningerne var 1 mio. kr. lavere og udgjorde 116 mio. kr.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 0 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod en tilbageførsel af nedskrivninger på 1 mio. kr. i samme periode sidste år.
 • BankNordiks resultat før skat udgjorde 57 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod 25 mio. kr. i samme periode sidste år.
  • Der var ingen engangsposter i 1. kvartal 2017, mens engangsposter i 1. kvartal 2016 udgjorde en omkostning på 12 mio. kr.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 14 mio. kr. mod et tab på 3 mio. kr. i 1. kvartal 2016.
  • Resultatet for 1. kvartal 2017 var ikke påvirket af ophørte aktiviteter vedrørende Vörður, mens der i 1. kvartal 2016 blev indregnet et tab på denne post på 10 mio. kr før skat.
 • Udlånsvolumen faldt med 802 mio. kr. fra 9.961 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 9.159 mio. kr. i 1. kvartal 2017, hvilket primært skyldtes afviklingen af de danske erhvervskundeaktiviteter.

 

“Vi har haft et godt første kvartal med et resultat, der svarer til forventningerne. Renteindtægterne har været under konstant pres, mens gebyr- og provisionsindtægterne er steget moderat, og nedskrivningerne på udlån har været på et meget lavt niveau,” udtaler BankNordiks administrerende direktør, Árni Ellefsen.

 

”Efter refokuseringen af BankNordik-koncernens strategi i 2016, er dette vores første kvartal, der kun indeholder fortsættende aktiviteter. I løbet af kvartalet har vi taget skridt til at styrke dialogen med vores kunder, og udnytte den feedback vi får til at forbedre den samlede kundeoplevelse. Dette vil være et fokusområde for os igennem hele 2017,” siger Árni Ellefsen.

 

 

 

1. kvt. 2017 i forhold til 4. kvt. 2016

 • Driftsresultatet steg i 1. kvartal 2017 med 5 mio. kr. i forhold til 4. kvartal 2016.
  • Nettorenteindtægterne faldt med 2 mio. kr. i 1. kvartal 2017 i forhold til 4. kvartal 2016, hvilket primært skyldtes et lavere gennemsnitligt udlån i kvartalet.
  • Gebyr- og provisionsindtægterne steg med 1 mio. kr. i forhold til 4. kvartal 2016.
  • Nettoresultatet fra forsikringsaktiviteter udgjorde 9 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod et tab på 7 mio. kr. i 4. kvartal 2016, som skyldtes de ekstraordinært høje skadesudgifter i forbindelse med de hårde vejrforhold på Færøerne i december 2016.
  • Driftsomkostningerne steg i 1. kvartal 2017 med 2 mio. kr. i forhold til kvartalet før.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde 0 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod en tilbageførsel på 4 mio. kr. i 4. kvartal 2016.
 • BankNordik opnåede et resultat før skat på 57 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod 28 mio. kr. i 4. kvartal 2016.
  • Kursreguleringer udgjorde en gevinst på 14 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod et tab på 10 mio. kr. i 4. kvartal 2016.
 • Udlånsvolumen steg med 18 mio. kr. fra 9.141 mio. kr. i 4. kvartal 2016 til 9.159 mio. kr. i 1. kvartal 2017, på trods af den gradvise afvikling af de resterende danske erhvervslån.

 

Udbytte og kapitalforhold

Generalforsamlingen godkendte den 31. marts 2017 det foreslåede udbytte på i alt 300 mio. kr. (30 kr. pr. aktie) bestående af et ordinært udbytte på 60 mio. kr. og et ekstraordinært udbytte på 240 mio. kr. Udbyttet blev udbetalt den 5. april 2017.

Koncernens egentlige kernekapitalprocent udgjorde 16,1% pr. 31. marts 2017, en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til 31. december 2016. Solvensprocenten udgjorde pr. 31. marts 2017 18,4%, en stigning fra 18,3% pr. 31. december 2016.

BankNordik holder løbende øje med udviklingen på det lovgivningsmæssige område med henblik på at tilpasse banken til de kommende MREL-kapitalkrav, som forventes offentliggjort senest ultimo 2017.

 

 

Forventninger

Ledelsen fastholder forventningen om et resultat for regnskabsåret 2017 før nedskrivninger, kursreguleringer og skat i niveauet 150-190 mio. kr. (1. kvartal 2017: 43 mio. kr.).

Nedskrivninger på udlån forventes at udgøre mindre end 20 mio. kr. i regnskabsåret 2017 (1. kvartal 2017: 0 mio. kr.).

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de økonomiske forhold, herunder eventuelle pengepolitiske tiltag fra centralbankernes side.

Yderligere oplysninger:

Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. (+298) 230 348

 

BankNordik har bankaktiviteter i Danmark og Grønland og på Færøerne og forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, som blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, har samlede aktiver på 15,6 mia. kr. og 416 medarbejdere. Banken er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.

 

 

Bilag: BankNordiks hovedtal for 1. kvartal 2017 og sammenligningstal

 

Hovedtal

DKK mio.

 

1. kvt. 2017

4. kvt. 2016

3. kvt. 2016

2. kvt. 2016

1. kvt. 2016

4. kvt.

2015

 

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter, netto

98

100

103

98

113

111

Gebyrindtægter, netto

52

51

46

50

44

52

Indtægter fra forsikringsaktiviteter

9

-7

12

12

9

8

Andre driftsindtægter

1

2

2

3

2

4

Driftsindtægter*

160

146

163

163

168

175

Driftsomkostninger*

-116

-114

-113

-115

-117

-122

Sektoromkostninger m.v.

-1

1

-1

-1

-1

-5

Driftsresultat før nedskrivninger*

43

33

49

47

49

47

Nedskrivninger på udlån (netto)

0

4

4

3

1

-11

Driftsresultat*

43

38

53

50

50

36

Engangsposter

0

0

0

0

-12

-497

Resultat før kursreg. og skat

43

38

53

50

38

-461

Kursreguleringer

14

-10

12

9

-3

-4

Resultat før skat, ekskl. Vörður

57

28

64

60

35

-465

Resultat før skat, inkl. Vörður

57

28

164

61

25

-447

 

 

 

 

 

 

 

Indlån m.v., mia.kr.

12.7

12.7

12.8

12.9

12.5

12.7

Udlån m.v., mia.kr.

9.2

9.1

9.4

9.4

10.0

10.7

Egenkapital, mia.kr.

1.7

1.9

1.9

1.8

1.8

1.8

Solvency ratio

18.4%

18.3%

19.0%

17.1%

17.2%

16.8%

Likviditetsmæssig overdækning

239%

242%

227%

254%

207%

167%

Driftsomkostninger/-indtægter

73%

78%

69%

70%

70%

70%

Antal medarbejdere (FTE), ult. (inkl. Vörður)

416

415

416

464

477

459

 

* Ekskl. engangsposter og kursreguleringer

 

Yderligere oplysninger findes i delårsrapporten (offentliggøres alene på engelsk).

 

Delårsrapporten er udarbejdet og offentligjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende.

 

 


‹ Tilbage
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies