FacebookPixel

Investering i obligationer

Når du køber en obligation, svarer det reelt til, at du låner penge til obligationsudstederen mod til gengæld at få en rente og/eller en kursgevinst inden en given udløbsdato.
 
Der sondres mellem stående lån, hvor du i obligationens løbetid får udbetalt en løbende rente, men først modtager det investerede beløb på udløbstidspunktet og lån med afdrag (eksempelvis annuitetslån og serielån), hvor du i obligationens løbetid løbende får udbetalt både renter og afdrag.
 

Fordele ved obligationer

En obligation anses generelt for at være en sikker investering, der giver et stabilt løbende afkast. Historisk set vil du med obligationer opnå en bedre rente end du kan med en standard bankkonto, og du har mange forskellige valgmuligheder, så du kan sammensætte din portefølje efter dine ønsker og behov.
Book møde om investering

Obligationer og afkast

Ved valg af obligationer, skal der blandt andet tages hensyn til udsteder, kupon og løbetid/varighed:

 
 • Udsteder
  Der er mange udstedere af obligationer, men de to mest almindelige udstedere herhjemme er den danske stat og realkreditinstitutterne. Det anses for usandsynligt, at disse udstedere ikke kan tilbagebetale lånet, hvorfor kreditrisikoen er meget lille. Men der findes andre udstedere, som for eksempelvis erhvervsvirksomheder, hvor kreditrisikoen varierer meget fra udsteder til udsteder. Inden køb af disse obligationer, bør der søges rådgivning.
 • Kuponrente
  Obligationens kuponrente angiver hvilken rente, du får på din investering. Denne rente udbetales typisk kvartalsvist, halvårligt eller helårligt. Kuponrenten kan dog ikke anvendes som rettesnor for investeringens afkast, da købskursen også er en væsentlig faktor. Kuponrenten kan være enten fast eller variabel.
 • Løbetid/varighed
  Kursudsvingene på en obligation er blandt andet bestemt af løbetiden. Ved en sammenligning af stående lån gælder det, at jo længere løbetiden er, desto større er kursudsvingene undervejs.
 

Køb af obligationer

Ved køb af obligationer anbefales det at fokusere på likvide obligationer (omsættelighed), da det giver nogen sikkerhed for en fair pris ved salg.
 
Du kan også investere i obligationer gennem en obligationsbaseret investeringsforening. Derved køber du et investeringsbevis i investeringsforeningen, som foretager investering i udvalgte obligationer.
 
Ved at investere i en investeringsforening vil du opnå en god risikospredning på dine investeringer, da investeringsforeninger er underlagt lovkrav om en minimumsspredning.
 
Visse investeringsforeninger har dog et meget snævert investeringsunivers, for eksempel kun et enkelt land eller kun en enkelt ratingklasse, og denne type investeringsforeninger kan potentielt indeholde en høj risiko.
 
Investeringsforeningens investeringseksperter overvåger og tilpasser hele tiden den portefølje af værdipapirer, der ligger til grund for dine beviser.
 
Risiko ved investering i obligationer
Risikoen ved at investere i obligationer kan opdeles i kursrisiko, valutarisiko og udstederrisiko.
 
 • Kursrisiko
  Når markedsrenten stiger, falder kursen på obligationer. Jo længere løbetid obligationen har, jo mere kursfølsom er obligationen.
 • Valutarisiko
  Hvis valutakursen ændrer sig på en obligation i fremmed valuta, påvirkes obligationens samlede afkast.
 • Udstederrisiko
  Hvis udsteder ikke kan leve op til sin forpligtelse om tilbagebetaling. En dansk statsobligation vil f.eks. være mere sikker end en obligation udstedt af en virksomhed.
 
Kontakt os for rådgivning om investering
Kontakt os
Markets står til rådighed frem til kl. 17.00 på alle hverdage.
 
Ring 32 66 63 20
eller skriv på
 
 1. Find medarbejder
Markedskommentar
Få bankens vurdering af udviklingen på de finansielle markeder.
 
 1. Læs markedskommentar
Faktaark
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies