FacebookPixel

Pengenes ABC

Hvad er gældsfaktor, og hvad bruges den til? Hvad er en bankdag helt præcist, og hvad har det af betydning i forhold til din daglige økonomi?

 

Vi ved godt, at bank og økonomi er fuld af fagudtryk for "banknørder" som os. Derfor har vi lavet ’Pengenes ABC’, hvor du finder forklaringer på en masse ord, som du kan støde på, når det handler om din økonomi. Og i vores rådgivning gør vi selvfølgelig også alt for, at gøre det uforståelige forståeligt. Det mener vi, er rådgivning, som alle kan forstå.

 

Afdrag

Afdraget er det, du reelt nedbringer din restgæld på lånet med.


Aldersopsparing

En aldersopsparing er en type pensionsopsparing og udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Modsat andre typer af pensionsopsparinger får du ikke fradrag for dine indskud. Til gengæld er udbetalingen skatte- og afgiftsfri, når du har opnået din pensionsudbetalingsalder, som typisk er fem år før din folkepensionsalder.

 

Du kan finde din folkepensionsalder her.


Amortisation

Amortisation er det samme som afvikling eller afskrivning af gæld i form af afdragsbetalinger.


Bankdag

En bankdag er en dag, hvor banken har åbent. Udover weekender og helligdage, er der en række overenskomstmæssige fridage, som f.eks. 5. juni, 24. december og 31. december, hvor banken også holder lukket. Ved overførsler til andre pengeinstitutter eller udenlandske konti kan man opleve, at der går 1-2 bankdage, før pengene er fremme.


Begunstiget

En begunstiget er vedkommende, der ved din død skal have udbetalt din pension eller livsforsikring. 

 

Du kan læse mere om begunstigelsesreglerne her.


BIC-kode

En BIC-kode bruges ved udenlandske overførsler og står for ’Bank Identifier Code’. BIC-koden identificerer banken og er altid mellem 8 og 11 karakterer. BIC-koden er det samme som SWIFT-adressen.


BankNordiks BIC-kode kan findes nederst på vores hjemmeside.
 


Bidragssats

Bidragssatsen er det gebyr, som betales til realkreditinstituttet. Bidragssatsen bestemmes ud fra hvor stor en andel af din bolig, der er belånt, samt hvilken type lån du har.


Boligkredit

En boligkredit er en kassekredit med sikkerhed i din bolig, hvilket gør den billigere end en almindelig kassekredit. Du kan låne op til 80% af boligens værdi, og du bestemmer selv, hvad pengene skal bruges til.

 

Læs mere om boligkredit her


Brutto/netto

Brutto er kort sagt når, der ikke er trukket noget fra, og netto er når eventuelle ting er trukket fra. I forhold til løn vil ens bruttoløn være før, der er betalt skat, mens nettolønnen er den løn, som du reelt får ind på din konto.


CIBOR

Copenhagen Inter Bank Offered Rate (CIBOR) er en fiktiv rente – en såkaldt referencerente. CIBOR fastsættes dagligt af 7 store banker i Danmark, der hver især fastsætter til hvilken rente, de vil låne danske kroner ud til hinanden. Som oftest vil man betale CIBOR-renten + et antal procentpoint.


CITA

Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average (CITA) er ligesom CIBOR en referencerente. CITA er et rentegennemsnit, som er baseret på 7 af de store bankers faktiske kroneudlån til andre pengeinstitutter med en løbetid på 1 dag. CITA-renten blev introduceret i 2013 som et supplement til CIBOR-renten.  


Debitorrente

Debitorrenten er den faste årlige rente inklusive renters rente og kaldes i daglig tale også den effektive rente. Da debitorrenten tager højde for renters rente, vil den som oftest være højere jo oftere, der tilskrives renter. Debitorrenten tager ikke højde for øvrige omkostninger, der er i forbindelse med oprettelsen af lånet.


Dekort

Dekorten er prisen for at få udbetalt fra en låst konto før tid eller til ikke accepterede formål. Et eksempel er, hvis man binder sine penge på en konto i 1 år. Hvis man før tid ønsker at hæve fra kontoen, vil man skulle betale en dekort på x-antal procent af det hævede beløb.


Disponibel indkomst

Din disponible indkomst er din indkomst efter, at du har betalt skat.


Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er et pantebrev, som ejeren udsteder til sig selv – dvs. ejeren står både som panthaver og pantsætter. Ejerpantebreve kan bruges til at stille sikkerhed for f.eks. lån og kreditter. Dette gøres ved at f.eks. banken får underpant i ejerpantebrevet.


Engagement

Et engagement er alt hvad man som kunde har i banken – dette inkluderer bl.a. konti, lån, kreditter osv. Når man laver en engagementsoverførsel flytter man alt dette fra en bank til en anden.


FI-kort

Et FI-kort er et indbetalingskort. FI står for Fælles Indbetalingskort og er fælles for pengeinstitutterne. FI-kortet kan sammenlignes med girokortet og kan ligeledes betales i pengeinstitutter, netbank og posthuse. Den mest almindelige FI-korttype er 71, mens den mest almindelige girokorttype er 04.


Formue

Formuen er den samlede beholdning af aktiver. Dette gælder bl.a. fast ejendom, værdipapirer og indestående i pengeinstitutter.


Gældsfaktor

Gældsfaktoren er husstandens samlede gæld divideret med husstandens indkomst før skat. Bankerne bruger gældsfaktoren til at vurdere, om du kan låne penge til bolig. Hos BankNordik anbefaler vi, at gældsfaktoren ikke overstiger 1, hvis man er uden fast ejendom.  Har man fast ejendom er 3,5 som udgangspunkt en sund gældsfaktor, mens en gældsfaktor gerne skal ligge på omkring 2, hvis det drejer sig om andelsbolig.


Hovedstol

Hovedstolen er beløbet på lånets oprindelige størrelse. Hovedstolen består reelt set af låneprovenuet (det beløb man har behov for at låne), stiftelsesomkostninger og kurstab.


IBAN-nr.

International Bank Account Number bruges, når man sender eller modtager penge fra udlandet. IBAN-nr. bruges primært i EU-landene, men også lande udenfor EU bruger det. IBAN-nr. bruges sammen med bankens BIC-kode.


Du kan finde dit IBAN-nr. i din netbank: Find din 'Kontooversigt' og vælg den relevante konto. Vælg herefter 'Kontovilkår' øverst på siden for at se kontoens IBAN-nr.
 


Indsigelse

At gøre indsigelse er, når man protesterer mod en hævning på sit kort. Det kan være en hævning, du ikke kender til, eller en hævning, du ikke kan godkende.

 

Du skal først forsøge selv at løse problemet med forretningen, hvor du har handlet. Hvis I ikke kan nå til enighed inden for max et par uger, skal du gøre indsigelse.

 

Du gør indsigelse ved at udfylde et skema, hvor du specificerer hvilke trækninger, det drejer sig om.

 

> Blanketten - og yderligere oplysninger - finder du her (se højre side)


Kassekredit

En kassekredit er en fleksibel form for lån, som man f.eks. kan have tilknyttet sin lønkonto eller betalingskonto. Har man f.eks. en kassekredit på 25.000 kr., kan man trække op til 25.000 kr. - men man betaler kun renter af det beløb man har trukket på den.


Provenu

Provenu betyder indtægt eller udbytte, og fås f.eks. i forbindelse med salg af ejendom. I forbindelse med lån kan man støde på ”låneprovenu”, som er det beløb, man rent faktisk får udbetalt fra låneudbyderen.


Provision

Provision kan være en engangsomkostning, der f.eks. betales for oprettelse af lån eller realkreditlån. Provisionen beregnes som oftest som en procentdel af lånebeløbet. Provision kan dog også forekomme som en løbende omkostning f.eks. i forbindelse med kreditter eller garantier. 


Rådighedsbeløb

Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har til rådighed efter, at du har betalt dine faste udgifter. Faste udgifter er fx husleje, transport, elregning, vedligeholdelse af bil og bolig, telefon osv. – de faste udgifter er ofte dem, der er tilmeldt Betalingsservice.

 

 


Ydelse

Ydelsen er det samlede beløb, som du betaler for dit lån hver termin. I ydelsen indgår renter og afdrag. 


ÅOP

ÅOP er de årlige omkostninger i procent og indeholder gebyrer, renter og andre udgifter, som du skal betale i forbindelse med et lån eller kredit.
ÅOP kan bruges til at sammenligne lån eller kreditter - selvom et lån er rentefrit, kan der være andre udgifter, der gør, at ÅOP bliver høj.
 


Kan du ikke finde det ord, du søger? Skriv til os her

Hvis du mangler et bestemt ord, så skriv gerne til marketing@banknordik.dk, så skal vi få det føjet til listen.

 

Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte din rådgiver eller vores kundeservice, hvis du ønsker individuel rådgivning.

Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies