Økonomien i ægteskabet  

Det lille ord "JA”, som I giver hinanden ved ægteskab, medfører store økonomiske og juridiske ændringer i jeres forhold. Derfor er det vigtigt, at I sætter jer ind i, hvad ægteskabet betyder for jeres økonomi, og at I får en god snak om, hvordan jeres økonomi skal se ud fremadrettet. Har I f.eks. haft hver jeres økonomi indtil ægteskabet, skal I beslutte, om I ønsker at fortsætte med dette, eller om I vælger en løsning med fuldt integreret fællesøkonomi. 

Herunder kan du læse om de væsentligste økonomiske ændringer ved et ægteskab.

Husk at være opmærksom på SKAT, skat 

Når I bliver gift, bliver I fælles om visse dele af hinandens økonomi - I bliver f.eks. sambeskattet. Det betyder, at I har mulighed for at overføre uudnyttede personfradrag og underskud mellem jer. I skal dog stadig udfylde hver jeres selvangivelse. 

Formue og gæld

Når I er blevet gift, får I formuefællesskab - også kendt som fælleseje. Det får som udgangspunkt først betydning i det tilfælde, at I senere skal skilles, idet formuefællesskabet medfører, at nettoværdien af jeres formuer skal deles ligeligt mellem jer ved skilsmisse.

Hvis I har ejendele eller formue, som I ikke ønsker skal være en del af formuefællesskabet, skal I oprette særeje. Særeje er kun gældende, hvis der bliver lavet en ægtepagt, hvor dette særeje fremgår. Ved oprettelse af ægtepagt anbefaler vi, at I kontakter en advokat.

Når det kommer til gæld, så hæfter du som udgangspunkt kun for den gæld, du selv har stiftet - uanset om gælden er stiftet før eller efter ægteskabets indgåelse. Dog er der en undtagelse om, at I hæfter for hinandens betaling af restskat.

Optager I gæld sammen, hæfter I for denne gæld i fællesskab.

Gensidig forsørgelsespligt og arveret

Når I bliver gift, får I også automatisk en forsørgelsespligt over for hinanden. Det kan få indflydelse på jeres muligheder for sociale ydelser, hvis en af jer mister jobbet eller retten til dagpenge bortfalder. I sådan en situation vil der blive kigget på jeres økonomi som én samlet økonomi, og muligvis vurderes, at ægtefællens forsørgelsespligt træder i kraft.

Som ægtefæller får man ligeledes automatisk arveret efter hinanden i modsætning til, hvis man lever sammen som ugifte samboende.

Andre har også læst

Vil I høre mere om, hvad vi kan gøre for jer?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked