Et ungt par er til rådgivningsmøde i banken

Økonomien i ægteskabet  

Det lille ord "JA”, som I giver hinanden ved ægteskab, medfører store økonomiske og juridiske ændringer i jeres forhold. Derfor er det vigtigt, at I sætter jer ind i, hvad ægteskabet betyder for jeres økonomi, og at I får en god snak om, hvordan jeres økonomi skal se ud fremadrettet. Har I f.eks. haft hver jeres økonomi indtil ægteskabet, skal I beslutte, om I ønsker at fortsætte med dette, eller om I vælger en løsning med fuldt integreret fællesøkonomi. 

Herunder kan du læse om de væsentligste økonomiske ændringer ved et ægteskab.

Husk at være opmærksom på SKAT, skat 

Når I bliver gift, bliver I fælles om visse dele af hinandens økonomi – I bliver f.eks. sambeskattet. At være sambeskattet betyder bl.a., at I kan overføre uudnyttede personfradrag mellem jer (personfradrag som den ene ægtefælle ikke bruger, kan overføres til den anden ægtefælle), ligesom et skattemæssigt underskud (f.eks. hvis en jer er selvstændig og har negativ indkomst, fordi virksomheden giver underskud) også kan overføres mellem jer. I skal dog stadig udfylde hver jeres selvangivelse. 

 

Formue og gæld

Når I er blevet gift, får I formuefællesskab - også kendt som fælleseje. Det får som udgangspunkt først betydning i det tilfælde, at I senere skal skilles, idet formuefællesskabet medfører, at nettoværdien af jeres formuer (dvs. værdien af det I hver især ejer, fratrukket den gæld I hver især måtte have) skal deles ligeligt mellem jer ved skilsmisse. Hvis den ene ægtefælle samlet skylder mere væk, end ægtefællen ejer (dvs. har mere gæld end formue), har ægtefællen det, der kaldes en negativ bodel. En negativ bodel skal ikke deles mellem jer.

Hvis I har ejendele eller formue, som I ikke ønsker skal være en del af formuefællesskabet, skal I oprette særeje. Særeje er kun gældende, hvis der bliver lavet en ægtepagt, hvor dette særeje fremgår. Ved oprettelse af ægtepagt anbefaler vi, at I kontakter en advokat.

Når det kommer til gæld, så hæfter du som udgangspunkt kun for den gæld, du selv har stiftet - uanset om gælden er stiftet før eller efter ægteskabets indgåelse. Dog er der en undtagelse om, at I hæfter for hinandens betaling af restskat.

Optager I gæld sammen, hæfter I for denne gæld i fællesskab.

Gensidig forsørgelsespligt og arveret

Når I bliver gift, får I også automatisk en forsørgelsespligt over for hinanden. Det kan få indflydelse på jeres muligheder for sociale ydelser, hvis en af jer mister jobbet eller retten til dagpenge bortfalder. I sådan en situation vil der blive kigget på jeres økonomi som én samlet økonomi, og muligvis vurderes, at ægtefællens forsørgelsespligt træder i kraft.

Som ægtefæller får man ligeledes automatisk arveret efter hinanden i modsætning til, hvis man lever sammen som ugifte samboende.

Se også

En blå baggrund

Få rådgivning der er til at forstå

Kontakt os og hør mere