Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange Traded Funds kaldes også for ETF'er, og er, lidt forsimplet sagt, en investeringsforening, hvor du køber et værdipapir bestående af mange forskellige aktier og/eller obligationer. Kursen på ETF'en følger udviklingen i et bestemt markedsindeks - typisk et af de toneangivende globale aktieindeks som f.eks. Nasdaq100 eller FTSE 100. 

Fordele 

Blandt fordelene ved Exchange Traded Funds er 

  • god spredning, da der ligger mange forskellige papirer bag hver enkelt ETF

  • ...og deraf mindre risiko da du spreder din investering på flere forskellige papirer og selskaber

  • lave omkostninger sammenlignet med traditionelle investeringsforeninger 


Beskatning af Exchange Traded Funds

Når du investerer i Exchange Traded Funds, er det vigtigt at være opmærksom på skattereglerne, da disse bl.a. varierer afhængig af, hvilke midler der investeres. Og da ETF'er ikke kan handles på den danske børs, betragtes de rent skattemæssigt som en udenlandsk investeringsforening. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning, f.eks. hos en revisor, når du handler ETF'er.

Læs evt. dette notat fra PwC om beskatning af ETF-fonde for danske investorer.

Exchange Traded Funds i BankNordik

BankNordiks investeringsunivers inden for ETF'er består udelukkende af UCITS-godkendte ETF'er og er godkendt til handel i Danmark af Finanstilsynet.

Se også

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Individuel kapitalforvaltning

Hvis du har min. 5 mio. kr. i investérbar kapital.

En sparegris står på et træbord

BankInvest Optima

Investeringsforening som alternativ til en opsparingskonto – uanset beløb.

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 750.000 kr. 

Regndråber laver ringe i vandet

BankNordik KontoInvest

Investering af din pensionsopsparing - uanset beløb.

En blå baggrund

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig