Individuel kapitalforvaltning

Med en aftale om individuel kapitalforvaltning får du en investeringsløsning tilpasset præcist til din risikoprofil og individuelle forhold. For at kunne indgå en aftale, skal du have minimum 5 mio. kroner i investérbar kapital.

Professionel pleje af dine investeringer

I vores afdeling for kapitalforvaltning sidder investeringseksperter inden for forvaltning af aktie- og obligationsporteføljer samt blandede porteføljer, hvor den løbende optimering af fordelingen mellem aktier og obligationer har højeste prioritet.

Målsætningen for individuel kapitalforvaltning er, at du som investor opnår et langsigtet positivt afkast, uafhængigt af den generelle markedsudvikling. Et højt kvalitetsniveau og en effektiv risikostyring skal sikre de gode resultater. 

Investeringsfilosofi

For vores kunder med en individuel kapitalforvaltningsaftale, arbejder vi med en langsigtet investeringsfilosofi baseret på en sikker og stabil værditilvækst. Alle investeringsbeslutninger træffes på baggrund af individuelle vurderinger og analyser, som sikrer konsistente og langsigtede investeringer.

Fordele for dig som kunde

  • En skræddersyet, individuel løsning

  • Investeringspleje med fokus på afkastoptimering – uden at gå på kompromis med din risiko

  • Øget fokus på din formue via jævnlig overvågning af din portefølje 

  • Stor spredning og løbende tilretning af dine investeringer med henblik på at opnå et godt afkast i forhold til risikoen

  • Dit daglige kundeforhold varetages af din rådgiver i filialen 

 

Generelt om investering

At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. Investering i værdipapirer vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen og investor bærer risikoen herfor.

Læs også

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 750.000 kr.

En lille pige viser glad sin husnøgle frem

Forældrekøb

Hjælp dit barn godt på vej til livet i egen bolig.

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Exchange Traded Funds (ETF)

Investering i mange forskellige aktier og obligationer, men samlet i ét papir.

En blå baggrund

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig