Lønsikring

Med en lønsikring er du sikret økonomisk, hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs - også hvis du bliver ramt af sygdom i arbejdsløshedsperioden.

Fordele ved lønsikring fra Købstædernes Forsikring

 • Du kan få udbetalt op til 80 % af din bruttoløn i op til 12 måneder.
 • Udbetalingen af lønsikringen sker direkte til dig, og dagpengebeløbet modregnes ikke.
 • Indbetalingerne til lønsikring kan trækkes fra i skat.
 • Vi tilbagebetaler præmien for dine andre forsikringer i Købstædernes Forsikring i den periode, du er arbejdsløs og er dækket af lønsikringen. 

Hvem kan tegne lønsikring?

Du skal opfylde en række forudsætninger for at kunne tegne lønsikring:

 • Du skal være fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år

 • Du skal have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)

 • Du skal være fuldt erhvervsdygtig

 • Du skal være beskæftiget som lønmodtager i Danmark

 • Du skal være omfattet af en ansættelseskontrakt på ubestemt tid og udføre arbejde som lønmodtager i mindst 16 timer pr. uge, og du skal have været fastansat i minimum 12 måneder inden første arbejdsløshedsdag for at få udbetaling fra forsikringen

 • Du skal være medlem af en dansk A-kasse

 • Du skal være indforstået med, at ansættelse i fleksjob eller tilsvarende samt arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed, opsigelse, sygdom eller lidelser, som du er bekendt med inden tegning af forsikringen, ikke er dækket     

Læs også

En ældre kvinde ligger syg i sengen

Kritisk sygdom

Få et engangsbeløb ved kritisk sygdom

En mand i skjorte lytter koncentreret til et møde

Tab af erhvervsevne

Sikring hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne

Danske mønster ligger i sandet på en strand

Sikring af lån og kredit

Dækning af lån og kreditter hvis du dør

To mennesker holder i hånd og giver hinanden støtte

Ulykkesforsikring

En økonomisk håndsrækning hvis du kommer ud for en ulykke

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked