Ulykkesforsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring tilbyder vi en ulykkesforsikring, som kan give dig en økonomisk håndsrækning, hvis du kommer ud for en ulykke.

En ulykke defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Det betyder, at mange skader er omfattet af ulykkesforsikringen. Forsikringen dækker, uanset om ulykken sker i fritiden eller i arbejdstiden. 

Med ulykkesforsikringen kan du dels få erstatning ved varigt mén, og dels få hjælp til betaling af nødvendig behandling som følge af ulykken. Du får også dækket tandbehandling, hvis du får tandskader forårsaget af en ulykke.


Ulykkesforsikringen kan tilpasses efter dine behov. Du vælger eksempelvis selv méngradsdækning, og du kan desuden tilføje en række ekstra dækninger, hvis du har behov for det.  

Varigt mén

Med ulykkesforsikringen kan du få udbetalt erstatning ved 5 % eller 10 % varigt mén. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge pengene til. Det kan f.eks. være til privathospital eller rekreation. Udbetalingen bliver fordoblet, hvis du skulle komme ud for en alvorlig ulykke, der medfører invaliditet på 30 % eller derover.

Sportsskader

Vores ulykkesforsikring dækker de fleste sportsgrene. Dog er visse sportsgrene ikke dækket, men du kan vælge en tilvalgsdækning for disse sportsgrene. Dette skal du blot tage stilling til, når du tegner forsikringen.

Vær dog opmærksom på, at ulykkesforsikringen ikke dækker ulykker, der sker i forbindelse med motocross. Heller ikke hvis du har valgt tilvalgsdækningen Farlig sport, eller hvis du kun en enkelt gang prøver motocross, f.eks. ved et firmaarrangement, polterabend eller lignende.

Tilvalg

Du har mulighed for at vælge en række ekstra dækninger, så ulykkesforsikringen passer til netop dine behov.

 

Strakserstatning
Hvis du vælger strakserstatning, får du udbetalt 1 % af invaliditetssummen på din ulykkesforsikring ved udvalgte skader umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden. Pengene kan du f.eks. bruge til at købe dig til hjælp, hvis du har brækket benet.
Tyggeskade

Bliver dine tænder beskadiget i forbindelse med, at du tygger på genstande, der ikke burde være i det, du spiser, kan du få hjælp til tandlægeregningen.

Farlig sport

Hvis du dyrker boksning, bjergbestigning eller lignende i fritiden, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af den almindelige ulykkesforsikring imens. Derfor har du mulighed for at vælge en tillægsdækning for farlig sport til din ulykkesforsikring.

Fører af motorcykel, scooter og knallert 45

Hvis du er fører af motorcykel, ATV eller stor knallert, skal du tilkøbe denne dækning for at være dækket for skader, som ellers er undtaget i forbindelse med en ulykke på MC, ATV og stor knallert.

Død som følge af ulykke
Voksne personer kan tegne dækning for død. Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde.
Børneulykkesforsikring

Dine børn under to år er dækket af din egen ulykkesforsikring. Når barnet bliver to år, er det vigtigt, at du får en børneulykkesforsikring til dit barn - så er barnet nemlig ikke længere dækket af din ulykkesforsikring. 

Børneulykkesforsikringen kan kun oprettes med den dækning, som hedder ”varigt mén”, dvs. at du ikke kan købe tilvalgsdækningen ”Død som følge af ulykke” til børneulykkesforsikringen. Dog dækkes udgifter til begravelseshjælp, hvis det værste skulle ske.

Læs også

En lille pige bider sin far i næsen, mens de begge griner

Sikring af dine børn

Forsikring til børnene hvis den ene eller begge forældre dør

Bilmodeller hos en bilforhandler

Førerplads­dækning

Forsikring ved soloulykker

En mand i skjorte lytter koncentreret til et møde

Tab af erhvervsevne

Sikring hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne

En mand og en dame skriver notater post-it sedler ved et møde

Lønsikring

Økonomisk sikring hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked