Begunstigelse – hvem skal arve din pension

Du har selv indflydelse på, hvem der skal arve din pensionsopsparing ved din død – i fagsprog kaldes det, at du indsætter en begunstiget på din pensionsopsparing. Der er nogle regler for, hvem du kan begunstige, men det vil typisk være ægtefælle, samlever eller barn.

Ud over at du bestemmer, hvem der skal arve din pensionsordning, har begunstigelse også den fordel, at udbetalingen til den begunstigede sker uden om dødsboet. Det betyder, at eventuelle kreditorer ikke får del i udbetalingerne.

En bedstefar tager armbøjninger med sine to børnebørn på ryggen

Hvem kan du begunstige?

Følgende personer kan begunstiges:

 • Ægtefælle
 • Fraskilt ægtefælle
 • Livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn)
 • Nærmeste pårørende
 • Samlevende
 • Samlevers børn og deres livsarvinger
 • Stedbørn og deres livsarvinger

Nærmeste pårørende

Som hovedregel vil din pension automatisk begunstige nærmeste pårørende, men ifølge de gældende begunstigelsesregler har du mulighed for at ændre dette.

For pensionsopsparinger oprettet efter den 1. januar 2008 er nærmeste pårørende:

 • Ægtefælle

 • Samlever

 • Livsarvinger

 • Arvinger ifølge testamente

 • Arvinger efter loven

En samlever skal have haft fælles bopæl med afdøde i minimum to år før dødsfaldet, eller man skal have – have haft – eller vente barn sammen med afdøde, for at være omfattet af begunstigelsesreglerne.

Ældre pensionsopsparinger begunstiger ikke samlever

Pensionsopsparinger, der er oprettet før den 1. januar 2008, er stadig omfattet af de gamle begunstigelsesregler, hvor samlever ikke betragtes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker, at din samlever skal begunstiges, skal du kontakte din rådgiver.

Læs også

En dommers hammer ligger foran to store bøger

Arv og testamente

Tag stilling i god tid

Et ungt par er til rådgivningsmøde i banken

Økonomien i ægteskabet 

Et ”JA” medfører en række økonomiske og juridiske aspekter

Et par sidder hjemme en aften og ser deres papirer igennem

Fremtidsfuldmagt

Hvis andre skal træffe beslutninger på dine vegne

En blå baggrund

Få rådgivning der er til at forstå

Kontakt os og hør mere