Personlig PensionsPleje

Med Personlig PensionsPleje kan BankNordik tilbyde en attraktiv forvaltning af din pensionsopsparing. Du opnår fordelene ved at placere din opsparing i værdipapirer, uden at du selv behøver følge med i børsmarkedet.

Med Personlig PensionsPleje får du dit eget depot og kan hele tiden følge udviklingen, mens bankens eksperter passer investeringerne.

Hvem kan bruge Personlig PensionsPleje?

Alle kunder med kapital-, rate- og selvpensioner med en pensionsværdi over 750.000 kr. kan tilmelde sig ordningen.

En ældre dame får hjælp til sit budget

5 gode grunde til at vælge Personlig PensionsPleje

  • En nem måde at investere dine penge
  • Dine investeringer overvåges og tilpasses af vores eksperter
  • Aftalen er tilpasset dig med henblik på at opnå det størst mulige afkast i forhold til din risiko
  • Du kan følge udviklingen af opsparingen i din Netbank
  • Du vil tydeligt kunne se omkostningerne forbundet med din aftale

Hvordan fungerer Personlig PensionsPleje?

Vi lægger i fællesskab en investeringsplan for dine pensionsmidler. Ud fra denne plan fastlægges investeringsrammerne.

BankNordik får fuldmagt til at pleje depotet inden for de fastlagte rammer. Det betyder, at vi kan placere dine pensionspenge præcis dér, hvor banken skønner, det passer bedst ud fra dine ønsker. Bankens eksperter overvåger med andre ord hele tiden dine investeringer.

Når vi handler, sender vi altid en handelsnota til dig. I BankNordiks netbank kan du følge med i, hvordan værdipapirerne i dit pensionsdepot udvikler sig. Fire gange om året får du ligeledes en afkastrapport, hvor du nemt og overskueligt får indblik i, hvilket afkast din ordning har givet. 

Du kan til enhver tid melde dig ud af Personlig PensionsPleje.

Hvad koster Personlig PensionsPleje?

Der betales et årligt forvaltnings- og overvågningsgebyr. Når vi handler for dig, betaler du kurtage og depotomkostninger – som en særlig fordel er kurtagen for handler til din Personlig PensionsPleje aftale lavere end kurtagen på andre typer handler.

Investeringsrammerne bag Personlig PensionsPleje

Investeringerne, der danner grundlag for Personlig PensionsPleje, er baseret på fem forskellige fordelinger af aktier og obligationer – såkaldte matricer.

Hver matrice bygger på en fordeling mellem aktier og obligationer med en stigende aktieandel, når risikovilligheden stiger som vist i figuren herunder. Inden for hver matrice kan andelen af aktier og obligationer afvige med +/- 10 procentpoint.

Hvilken matrice der passer til dig, afhænger af din investeringsprofil, herunder din risikovillighed.

Benchmark

Benchmark er et sammenligningsgrundlag, som banken har fastlagt for at du kan vurdere resultatet af din investering.

For kunder med Personlig PensionsPleje sammenligner vi løbende afkastet med markedsafkastet for den matrice, du har valgt til din aftale.

Ved at sammenligne matricernes afkast med markedsafkastet har du mulighed for at se, hvordan din investering klarer sig i forhold til markedet.

Herunder kan du se, hvilke benchmarks vi benytter for de enkelte matricer.


Benchmark

Aktieandel

Alle matricer

MSCI World i DKK

Obligationsandel

Alle matricer

Nordea DK Government CM 5Y

Omlægninger

Vi foretager både strategiske og taktiske omlægninger i porteføljerne inden for de aftalte rammer.

Omlægningerne foretages for at optimere afkast-/risikoforholdet i porteføljerne.

Læs også

En ældre dames hænder hviler på en stok

Aldersopsparing

Udbetales som et engangsbeløb eller løbende over en periode

Et ældre par vasker op og taler sammen

Ratepension

Pensionsopsparing, der udbetales løbende over en årrække

En ældre dame og mand spiser morgenmad udenfor

Livrente

Pensionsopsparing, der sikrer dig en fast indtægt resten af livet

En blå baggrund

Hvordan vil du leve, når du går på pension?

Lad os finde den bedste løsning til dig