Vi skal gøre det endnu bedre for vores kunder

Med et driftsresultat på 142 mio. kr. og en tilgang af nye kunder viser BankNordiks halvårsregnskab gode takter. Udover det gode resultat leverer banken også et løfte til kunderne om at gøre det bedre og nemmere at være kunde i banken fremover. 

BankNordiks resultat for årets første halvår er præget af moderat udlånsvækst, en betydelig stigning i driftsresultatet og et konstant pres på rentemarginalen. BankNordiks ledelse er tilfreds med resultatet og glæder sig over en pæn kundetil-gang samt en generelt høj aktivitet. Tilbageførslen af nedskrivninger viser endnu engang, at bankens udlånsportefølje har en god kreditkvalitet og lav risiko. Den positive udvikling medfører en opjustering af forventningerne til nettoresultatet fra 175-225 mio. kr. til 190-240 mio. kr. 

Årets første seks måneder i BankNordik er også gået med at lytte og derved styrke relationen til kunderne. ”Vi erkender, at der er en række ting, vi skal blive bedre til. Udover konkurrencedygtige priser har vores kunder også krav på rådgivning, der er lettilgængelig og nem at forstå. Derfor er vi fast besluttede på at luge ud i alt det, der gør det kompliceret at være bankkunde anno 2018. Det betyder, at vi er i en proces, hvor vi reviderer alt fra interne arbejdsprocesser til kundebreve, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

BankNordiks indsats for at forbedre kundernes oplevelse er udgangspunktet for koncernens vigtigste indsatsområder i 2018. Som et led i denne indsats lancerede BankNordik i foråret en ny hjemmeside, som i langt højere grad end tidligere tager højde for kundernes behov og livssituation. Med tekster, der tager udgangspunkt i almindelige danskeres liv samt låneberegnere, der gør det nemt at se, hvad fx et boliglån koster, er det blevet lettere for bankens kunder at søge informationer samt finde gode råd og vejledning.

Mange initiativer er sat i søen for at gøre det bedre at være kunde i BankNordik i Danmark.”Vi har en del kunder, som vi har overtaget gennem opkøb, og som vi ikke tidligere har været i tæt nok kontakt med. Det sidste halve år har vores med-arbejdere derfor gjort en målrettet indsats for at komme i tale med så mange kun-der som overhovedet muligt. Vi skal blive bedre til at forså vores kunders behov, og det kan vi helt konkret gøre ved at lytte,” siger Árni Ellefsen.

De mange ekstra timer i telefonen har ifølge den administrerende direktør været givtige. Han anerkender, at der stadig er et stykke vej, inden målet er nået, men ser med fortrøstning på den proces, der nu er skudt i gang, og som kommer til at give kunderne en bedre oplevelse i BankNordik.

Regnskabet for 1. halvår 2018 i hovedtræk

  • Resultatet før skat udgjorde 207 mio. kr. mod 112 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Driftsresultatet før nedskrivninger udgjorde 88 mio. kr. mod 93 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Nedskrivninger på udlån udgjorde en tilbageførsel på 54 mio. kr. sammen-holdt med en tilbageførsel på 5 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Driftsresultatet udgjorde 142 mio. kr. mod 98 mio. kr. samme periode i 2017.
  • Bankens udlån steg fra 9,4 mia. kr. i første halvår 2017 til 9,7 mia. kr.
  • Bankens indlån faldt fra 13,5 mia. kr. i første halvår 2017 til 13,1 mia. kr.
  • Solvensen steg til 18,5% mod 17,9% samme periode i 2017.
  • Banken forventer, at resultatet for 2018 før nedskrivninger, kursregulerin-ger og skat vil være 160-200 mio. kr. (H1 2018: 88 mio. kr.).
  • Forventningerne til nettoresultatet for året opjusteres fra 175-225 mio. kr. til 190-240 mio. kr. (H1 2018: 169 mio. kr.).

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked