BankNordiks hovedsæde på Færøerne

Negative renter til privatkunder

Negative renter til privatkunder samt nye kundevilkår i 2020

I det nye år får flere af vores kunder nye vilkår i banken. Det skyldes blandt andet indførsel af negative renter for privatkunder samt en ændring af fordelsprogrammet Nordik360. Samtidig vil renten på udvalgte udlån til privatkunder blive nedsat. 

For at styrke og fremtidssikre driftsindtjeningen i et konkurrencepræget marked, og i et marked med et negativt rentemiljø, har vi nu valgt at fokusere vores strategi yderligere og igangsætte en række indtægtsskabende initiativer, der sikrer, at toplinjen fastholdes og omkostningerne reduceres.

Vi følger i den forbindelse i fodsporene på flere danske banker og indfører fra marts 2020 negative renter på -0,75 pct. til privatkunder med indlån, der overstiger 500.000 kr. samt alt indestående på pensionskonti. Børn og vores unge kunder under 29 år vil blive friholdt for negative renter.Opdatering 27/5 2020: 
Med virkning fra den 27. juli 2020 ændres den negative rente til at være -0,60 pct. og grænsen ændres fra 500.000 kr. til 250.000 kr.  ”Vi er glade for, at vores privatkunder indtil nu ikke har skullet betale for at have deres opsparinger stående i banken. De negative renter ser dog ud til at fortsætte, og selvom det ikke har været nogen nem beslutning, har vi nu valgt at indføre negative renter på indlån, der overstiger 500.000 kr. samt på pensionsmidler. Denne øvelse handler først og fremmest om, at vi som en ansvarlig bank ikke kan fortsætte med at tilbyde produkter, som vi taber penge på. Og vi vil selvfølgelig gå i dialog med vores kunder om alternative måder at forrente pengene på, både når det kommer til frie midler på opsparinger samt indestående på pensionsordninger”, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

For en familie med to voksne i husstanden betyder beløbsgrænsen på 500.000 kr., at familien kan have indlån på op til 1 mio. kr. i frie midler, før dette indlån bliver ramt af negative renter.

Rentenedsættelse på udvalgte bolig- og andelsboliglån
I BankNordik vil vi gerne tilbyde priser, der er fair – både for vores kunder og banken. Derfor giver dette initiativ os samtidig muligheden for at revurdere nogle af priserne på udvalgte bolig- og andelsboliglån i form af en rentenedsættelse. I løbet af de næste måneder vil vi derfor tage stilling til hvilke produkter og hvilke kunder, der vil blive omfattet af denne rentenedsættelse.

Nye vilkår for kunder i fordelsprogrammet Nordik360
Samtidig med at renterne tilpasses, ændrer vi også priser og forenkler fordelsprogrammet med henblik på at styrke indtjeningen samt sikre endnu bedre rådgivning til kunderne. Fremover vil fordelsprogrammet således kun have to niveauer: Nordik+ og NordikPremium.

Ændringerne af fordelsprogrammet træder i kraft pr. 1. april 2020.

For mere information
Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked