Mikado House

Strategiske tiltag sikrer BankNordik forbedret basisindtjening i udfordrende halvår

BankNordik har i dag præsenteret halvårsregnskabet for første halvdel af 2020, hvor coronakrisen har sat sit præg. Men den globale pandemi har haft begrænset effekt på den færøske banks finansielle resultater, og nu kan banken vise en forbedret basisindtjening takket være strategiske tiltag.

BankNordik, der siden 2016 udelukkende har fokuseret på privatkundemarkedet i Danmark, har i dag fremlagt halvårsregnskab for 2020. BankNordik opnåede et driftsresultat før nedskrivninger på 93 mio. kr. i 1. halvår 2020, hvilket er en stigning på 26 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019.

”2020 har indtil videre været et meget specielt år for alle, og det gælder også for vores koncern, men på trods af et uforudsigeligt halvår kan vi i dag præsentere et godt halvårsregnskab med en markant forbedret basisindtjening. Vi skylder en stor tak til alle medarbejdere i banken, der har været omstillingsparate i en svær tid,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Ved udgangen af april 2020 sænkede BankNordik forventningerne til nettoresultat for 2020 på grund af den afledte usikkerhed, men sidenhen har BankNordik foretaget to opjusteringer på baggrund af den økonomiske udvikling.

”Vi er lykkedes godt i første halvår, men skal fortsætte det gode, strategiske arbejde. I slutningen af 2019 igangsatte vi et omfattende arbejde for at skabe en mere fokuseret forretning samt sikre en bedre balance mellem omkostninger og indtjening. Takket være de interne og strategiske tiltag er vi kommet stærkere igennem COVID-19, som har haft en begrænset effekt på udviklingen af koncernens finansielle resultater,” siger Árni Ellefsen.

Spændende halvår i vente

COVID-19 har ikke sluppet sit tag i verdenssamfundet endnu, og banken har derfor også afsat midler til at dække eventuelle tab, der måtte følge i kølvandet på krisen. På trods af usikkerheden om de langsigtede konsekvenser af coronakrisen går BankNordik et spændende halvår i møde, hvor det igangværende strategiske arbejde med at fremtidssikre og tilpasse banken fortsættes.

”Vores koncern står fortsat stærkt og velpolstret til at stå imod krisen, og vi fortsætter derfor arbejdet med vores transformation, der omfatter en intern kulturændring på tværs af bankens filialer på Færøerne, i Grønland og i Danmark. Det er en strategi, vi har arbejdet længe på, og med den kommer vi til at tage et opgør med den traditionelle måde at drive bank på,” siger Árni Ellefsen.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked