BankNordiks filial i Aarhus

Stærkt resultat og positiv udvikling for BankNordik

Selvom presset på rentemarginalen fortsat udfordrer indtjeningen, var 2019 præget af positive takter for BankNordik, der både oplevede høj kundaktivitet og lancerede flere nye initiativer til gavn for kunderne. 

2019 var et godt år for koncernen, som derfor i dag kan præsentere et tilfredsstillende resultat, som ligger i toppen af den tidligere udmeldte forventning.

“Foruden vores fortsatte fokus på at styrke relationen til kunderne og forbedre kundeoplevelsen, iværksatte vi i 2019 både indtægtsgivende og omkostningsreducerende initiativer med henblik på at styrke den fremtidige driftsindtjening og optimere omkostningsstrukturen. Med de gennemførte tiltag har vi skærpet vores strategiske fokus og står nu godt rustede i markedet og konkurrencen om kunderne,” udtaler Árni Ellefsen.

Øget fokus på gode kundeoplevelser
I 2020 vil banken fortsætte arbejdet med at forbedre sit service- og rådgivningsniveau yderligere med henblik på at sikre den bedst mulige kundeoplevelse. Banken kommer derfor til at investere i træning af medarbejdere men henblik på at yde endnu bedre helhedsrådgivning og realisere ambitionen om at blive Danmarks volapykfrie bank.

”Jeg ser frem til, at vi med vores helt store satsning for 2020, kan gøre noget, der virkelig gavner vores kunder. Ved at investere i at klæde vores medarbejdere godt på, gør vi noget godt for kunderne og dermed også vores forretning,” siger Árni Ellefsen.

På baggrund af det forstærkede fokus på helhedsrådgivning forventer BankNordik at skabe bedre kundeoplevelser såvel som øget aktivitet i 2020, hvilket skal være med til at øge udlånet og formidlingen af realkreditlån til deres privatkunder i Danmark moderat.