Negative indlånsrenter

Ligesom de fleste andre banker indførte BankNordik i 2020 negative renter på privatkunders indlån. Den primære årsag til dette er det såkaldte ”negative rentemiljø”, hvor et marked med lave – og de seneste år negative – renter, ser ud til at fortsætte flere år endnu. 

Med virkning fra den 1. februar 2021 ændres beløbet, som er fritaget for negativ rente på privatkunders indlånskonti.

Beløbsgrænsen på 250.000 kr. sænkes til 100.000 kr. Samtidig sænkes beløbsgrænsen fra 50.000 kr. til 25.000 kr. på de op til to andre konti, som også er fritaget for negativ rente.
Overstiger beløbet på de tre konti henholdsvis 100.000 kr., 25.000 kr. og 25.000 kr., skal der betales negativ rente af det overstigende beløb. Hvis du har mere end tre almindelige indlånskonti, betales negativ rente af alt indestående på de øvrige konti.

Kunder som ikke har NemKonto i BankNordik betaler negativ rente af hele beløbet på alle konti.

Børn og unge kunder under 29 år friholdes fortsat for negative renter.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til de negative renter, eller ønsker du at høre om alternativer til at have dine penge stående på en konto, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du brug for hjælp?

Ring til Kundeservice på

76 97 80 00