For at kunne gennemføre kundeetableringen, har vi brug for dokumentation for midlernes oprindelse.

Selve dokumentationen afhænger af, hvor pengene stammer fra. Formålet med dokumentationen er, at vi får den nødvendige kendskab til pengenes oprindelse.

Eksempler på dokumentation kan være følgende:

  • Opsparing: kontoudskrift 4-12 mdr. tilbage, hvor vi kan se at der løbende er opsparet penge.
  • Salg af ejendom/bil/båd: skøde eller lignende dokumenter, hvor beløbet fremgår, sammen med en kontoudskrift.
  • Udbytte modtaget i andet pengeinstitut: kontoudskrift, hvor det fremgår, at du modtager udbytte fra egen virksomhed.