Et ungt par taler sammen i køkkenet

Økonomi ved forældrekøb

Med et forældrekøb kan du hjælpe dit barn godt på vej til livet i egen bolig – og samtidig få muligheden for at optimere dine personlige skatteforhold.

Skattemæssige forhold

Rent skattemæssigt kan et forældrekøb være kompliceret. Alt efter hvilken type beskatning du anvender (virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller personskatteloven) er der forskellige muligheder for rentefradrag og beskatning.

For mange er muligheden for at benytte virksomhedsskatteordningen (VSO) og opnå skattefordele attraktivt i forbindelse med forældrekøb. Rådfør dig altid med en revisor eller advokat om de skattemæssige konsekvenser ved et forældrekøb.

Læs mere om de skattemæssige forhold ved forældrekøb eller kontakt din rådgiver for at høre nærmere.

Finansiering

Når du foretager et forældrekøb, foregår det som ved enhver anden bolighandel. Og finansieringsmulighederne afhænger blandt andet af, om du køber en ejer- eller andelsbolig, og selvfølgelig af din generelle økonomiske situation. Måske har du friværdi i din egen bolig, som helt eller delvist kan finansiere forældrekøbet.

Ud over dette er der selvfølgelig en forskel i form af de skattemæssige perspektiver ved et forældrekøb, samt at du modtager en indtægt i form af husleje.

Læs mere om finansiering af boligkøb eller kontakt os for at høre om dine låne- og finansieringsmuligheder.

Når forældrekøbet skal sælges igen

Når dit barn, af den ene eller anden årsag, vælger at fraflytte boligen, så kan du vælge at leje ud til en anden, selv flytte ind – eller du kan sælge.

Vælger du at sælge, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du har under de rette omstændigheder mulighed for at sælge boligen til dit barn til en pris, som svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %

  • Ved et senere salg kan barnet benytte den såkaldte parcelhusregel, som kan give nogle skattemæssige fordele. Dette er dog afhængigt af en række konkrete forhold omkring salget og overtagelsen af boligen.

  • Hvis du sælger boligen, og opnår en fortjeneste, bliver du som udgangspunkt beskattet af denne fortjeneste.

Som det fremgår herover, er der en del detaljer at være opmærksom på i forbindelse med et salg. Vi anbefaler derfor altid, at du får en revisor eller advokat til at hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med salget.

Er Private Banking noget for dig?

Er du veletableret, godt i gang med livet og karrieren eller på anden vis i gang med at opbygge en stærk økonomi? Så er Private Banking måske noget for dig.

Tag testen her
En mand med briller bruger en tablet

Når forældrekøbet skal sælges igen

Når dit barn, af den ene eller anden årsag, vælger at fraflytte boligen, så kan du vælge at leje ud til en anden, selv flytte ind – eller du kan sælge.

Vælger du at sælge, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du har under de rette omstændigheder mulighed for at sælge boligen til dit barn til en pris, som svarer til den seneste offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %

  • Ved et senere salg kan barnet benytte den såkaldte parcelhusregel, som kan give nogle skattemæssige fordele. Dette er dog afhængigt af en række konkrete forhold omkring salget og overtagelsen af boligen.

  • Hvis du sælger boligen, og opnår en fortjeneste, bliver du som udgangspunkt beskattet af denne fortjeneste.

Som det fremgår herover, er der en del detaljer at være opmærksom på i forbindelse med et salg. Vi anbefaler derfor altid, at du får en revisor eller advokat til at hjælpe dig med råd og vejledning i forbindelse med salget.

Læs også

Et ungt par sidder på gulvet i flytterod

Hvad er forældrekøb?

En lommeregner ligger på et bord blandt mursten

Beregn

Hvad koster et lån?

Beregn hvad et realkreditlån koster.

Rækkehuse i brune mursten med små haver foran

Køb bolig

Det starter med en drøm og slutter med en nøgle.

En mand med briller bruger en tablet

Private Banking

Vores særlige tilbud til dig med en stærk økonomi.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked