Et par overtager nøglerne til deres nye bolig

Forskelle på ejer- og andelsbolig

Der er mange ting, som spiller ind, når du skal beslutte, om en andelsbolig eller en ejerbolig er det rigtige for dig. Der er fordele og ulemper ved begge boligtyper – her kan du se de væsentligste.

Ejerbolig

En ejerbolig (hus eller ejerlejlighed) er helt din egen – dog har du månedlige fællesudgifter til ejerforeningen, hvis du køber en ejerlejlighed. Herudover består din husleje af afdrag/ydelser på realkreditlån samt afdrag/ydelser på et eventuelt boliglån.

Fordele ved ejerbolig
 • En ejerbolig kan finansieres med op til 80 % realkreditlån, som typisk har en væsentlig lavere rente end et boliglån i banken
 • Du har mulighed for at vælge fastforrentet realkreditlån til finansiering af boligkøbet. Det sikrer din økonomi ved fremtidige rentestigninger
 • Du har mulighed for at fremleje din bolig. Dog kan der være begrænsninger for dette ved ejerlejligheder afhængig af foreningens vedtægter
 • Forældrekøb er muligt
 • Ved salg af boligen bestemmer du selv salgsprisen. Vi råder dog til, at du rådfører dig med en ejendomsmægler, der kender markedet og prisniveauet i dit område

Ulemper ved ejerbolig
 • Der skal betales ejendomsskat og ejendomsværdiskat af en ejerbolig
 • Der er mange dokumenter at gennemgå – tilstandsrapport, energimærke, regnskaber i en ejerforening m.m. Og skal du sælge igen, er der udgifter forbundet med udarbejdelse af mange af disse dokumenter, da de er lovpligtige i forbindelse med et salg
 • De månedlige fællesudgifter i forbindelse med en ejerlejlighed kan være høje, og der kan også ske stigninger. F.eks. hvis foreningen får øgede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen
 • Hvis du køber hus, skal du selv betale alle udgifter til vedligeholdelse
Rækkehuse i brune mursten med små haver foran

En brolagt gade i København


Andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, køber du en del af hele ejendommen og en brugsret til lejligheden. Din husleje består af en månedlig boligafgift til andelsforeningen, og derudover kommer afvikling på et eventuelt andelsboliglån i banken.

Fordele ved andelsbolig
 • Prisen på en andelsbolig er typisk lavere end en ejerbolig
 • I modsætning til en ejerbolig er du fritaget fra at betale ejendomsværdiskat/ejendomsskat
 • Du har ingen omkostninger til skøde, når du køber en andelsbolig. Dog skal der betales omkostninger til foreningen for udfærdigelse af andelsbeviset
 • Forbedringer (f.eks. nyt køkken eller bad) kan lægges oven i andelens pris ved et salg, dog fratrukket afskrivninger for slid og ælde
 • Alle andelshavere er ansvarlige for praktiske opgaver i forbindelse med ejendommen, f.eks. i form af fælles arbejdsdage, generelt vedligehold, snerydning m.m.

Ulemper ved andelsbolig
 • Det kan være svært at se, om foreningens økonomi er sund – grundig gennemgang af regnskab, vedtægter og referater fra seneste generalforsamlinger er nødvendig, inden du køber en andelsbolig
 • Du har begrænset indflydelse på foreningens valg af lån og har ikke personlig fradragsret for foreningens renteudgifter
 • Din boligafgift (din husleje) afhænger bl.a. af de lån, som foreningen har optaget. Hvis lånene ændres, kan det påvirke din husleje
 • Andelsboliger finansieres med andelsboliglån med variabel rente. Din økonomi skal derfor kunne bære en eventuel rentestigning
 • Lån til andelsbolig har typisk en højere rente end boliglån og realkreditlån til ejerbolig
 • Der kan være begrænsninger i foreningens vedtægter. F.eks. at du ikke må leje din bolig ud, eller at der ikke må holdes husdyr
 • Når du skal sælge din andelsbolig, kan du højest sælge til den af foreningen fastsatte maksimalpris med tillæg af forbedringer (fratrukket afskrivninger for slid og ælde)

Læs også

Et gult hus med rødt tegltag

Forsikringer

Husk forsikringer når du køber bolig

En mand skriverunder på sit lån

Finansiering af dit boligkøb

Få alt at vide (næsten) om lån til ejer- og andelsbolig

En blå baggrund

Har du fundet drømmeboligen?

Tal med os om finansieringen