En stak papirer ligger på et bord

Behandling af boet

Skifteretten afgør, hvordan boet skal behandles, og hvem der er de retmæssige arvinger. Herefter udstedes en skifteretsattest som bevis på, at arvingerne kan råde over afdødes midler og ejendele. 

Banken må ikke udbetale penge fra afdødes konti eller foretage betalinger til lån, budgetkonto m.m., før der er udstedt en skifteretsattest.  

Adgang til konti hos den døde

For at kunne give adgang til afdødes konti i banken, skal banken have modtaget: 

  • Skifteretsattest

  • Legitimation på alle arvinger

  • Underskrevet accept fra alle arvinger med oplysning om hvordan boet skal fordeles mellem arvingerne

  • Hvis én arving skal råde over boet på vegne af alle arvinger, skal der udarbejdes en skiftefuldmagt

Indtil der er er udstedt en skifteretsattest, må oplysninger om de økonomiske forhold hos afdøde kun gives til den person, som Skifteretten fastsætter som kontaktperson. 

Læs også