En sparegris står på et træbord

Forsikring og pension

Når livet tager en drejning, er det vigtigt at du sikrer dig, at du stadig har økonomisk fodfæste til pensionstilværelsen, eller hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg eller kommer ud for en ulykke.

Derfor anbefaler vi, at du får gennemgået dine forsikrings- og pensionsforhold, hvis du og din partner flytter fra hinanden eller bliver skilt.

Vær særligt opmærksom på følgende:

  • Hvis din pensionsopsparing er baseret på, at I er to til at betale til livets ophold i pensionstilværelsen, så husk, jeres pensionsordninger som udgangspunkt ikke deles mellem jer ved en skilsmisse. Det kræver, at I har oprettet en ægtepagt.

  • Få gennemgået eventuelle forsikringer, som du har tilknyttet din pensionsopsparing (f.eks. livsforsikringer og forsikringer der dækker ved sygdom). Matcher dækningerne dine nye behov?

  • Hvis din tidligere partner er indsat som begunstiget på dine pensionsordninger (dvs. får udbetalt din pensionsordning, hvis du dør), så overvej, om det fortsat skal være tilfældet

  • Hvis din pension er indrettet til at sikre din ægtefælle økonomisk, hvis du skulle dø før pensionsalderen, så overvej at tilpasse dette til din nye livssituation

  • Husk ulykkesforsikringer til børnene. De tegnes ofte som et tillæg til din egen ulykkesforsikring – tal med din partner om eventuel dækning af din højere forsikringspræmie/merudgift

  • Kan du fortsat forsørge dine børn, hvis du mister din indtægt eller går ned i løn? Overvej eventuelt en arbejdsløshedsforsikring

  • Forsikringer af dine ting (bolig, indbo, bil) skal også gennemgås og tilpasses dit nye liv

Læs mere her

En kvinde sidder i en vindueskarm med en kop kaffe

Tryghed for dig og din familie

Kom godt i gang med pension

En lille pige bider sin far i næsen, mens de begge griner

Er du sikret, hvis uheldet er ude?

Forsikring af dig og din familie

En blå baggrund

Skal vi se på din økonomi?

Kontakt os og hør mere