Et papirudklip af en familie bliver klippet over

Hvis I har børn

Har I fælles børn, skal I, ud over at tage stilling til børnenes bopælsadresse og hvor længe de skal bo hos hhv. mor og far, beslutte, om I skal betale børnebidrag og hvordan børne- og ungeydelsen skal anvendes.

I bør ligeledes overveje, hvordan der skal betales for institutioner, fritidsaktiviteter, mobiltelefoner og tøj. Tag også en snak om børneopsparinger og udgifter til fremtidige store begivenheder som f.eks. konfirmation, efterskole, udlandsophold og kørekort.

Nye regler fra april 2019

Den 27. marts 2018 vedtog Folketingets partier en ny skilsmisselov, som trådte i kraft den 1. april 2019. Formålet med loven er at sætte større fokus på børns tarv i forbindelse med en skilsmisse.

Ændringerne i den nye lov er blandt andet, at en ny enhed, et såkaldt Familieretshus, skal råde og vejlede forældre, hvis der er uenigheder om økonomi eller forældremyndighed. Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen.

Ligeledes er der indført en separationstid for forældrene på tre måneder samt muligheden for, at børn har adresse hos begge forældre. 


Børnebidrag, ægtefællebidrag og andre familieydelser

Familieydelser er en samlet betegnelse for f.eks. børnetilskud, børnebidrag, børne- og ungeydelse og ægtefællebidrag – ydelser som du har mulighed for at få som fraskilt og enlig forsørger.

Se også

En dreng ligger på gulvet omgivet af legetøjsbiler og smiler stort

Hvordan børn påvirker din privatøkonomi

Livet med børn

Et barn leger med skovl på en strand

Giv dit barn en god start på voksenlivet

Børneopsparing

En blå baggrund

Skal vi se på din økonomi?

Kontakt os og hør mere