Overførsel til udlandet

Det er hurtigt og effektivt at lave en overførsel til udlandet via BankNordik, og du kan være sikker på, at betalingen kommer frem, såfremt betalingsoplysningerne er korrekte.

Sådan laver du en overførsel til udlandet

Du kan lave en overførsel til udlandet i Netbanken eller ved henvendelse til en af bankens filialer. Hvis vi modtager din overførselsanmodning inden kl. 14.00, bliver overførslen ekspederet samme dag.

Vi udfører udenlandske betalinger i følgende valutaer: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK, THB, USD og ZAR.

Hvis der bliver bestilt betalinger i anden valuta end disse, vil beløbet blive omvekslet og sendt i enten DKK, EUR eller USD.


Husk korrekte oplysninger

Det er vigtigt at benytte de korrekte informationer ved overførsel til udlandet. Nedenfor er de vigtigste anført.

 • IBAN – IBAN står for International Bank Account Number (internationalt bankkontonummer). Det er et nummer, der er tilknyttet alle konti i EU-landene samt en del øvrige lande udenfor EU. IBAN er en kode, der altid begynder med en landekode, bank og til sidst selve kontonummeret. IBAN har forskellig længde, alt efter hvilket land betalingen skal sendes til. Hver konto har sit eget specifikke IBANnr., som står anført på dit kontoudskrift samt i Netbanken.

 • BIC (Swift-kode) – BIC står for Bank Identifier Code. BIC er på 8 eller 11 karakterer. De første 6 karakterer er altid bogstaver, og resten er bogstaver og/eller tal, f.eks. BANODKKK (BankNordik, København).

 • Modtageroplysninger – Det er meget vigtigt, at betalingsmodtagers navn (det navn, som kontoen lyder i) er fuldstændig korrekt, da betalingen ellers i de fleste tilfælde ikke kan gennemføres i udlandet. Dette vil forsinke betalingen, og der vil endvidere komme yderligere ekspeditionsomkostninger.

Hvornår er pengene fremme?

Du kan vælge mellem en række betalingstyper, når du skal lave en overførsel til udlandet. Betalingstypen er afgørende for, hvornår pengene er til rådighed i korrespondentbanken - dvs. BankNordiks bankforbindelse i udlandet.

 • Normalbetaling (SWIFT 02) – Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 2 bankdage frem.

 • Ekspresbetaling (SWIFT 01) – Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 1 bankdag frem.

 • Betaling samme dag (SWIFT 00) – Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank samme dag. Aftale om betaling samme dag skal altid aftales med vores udlandsafdeling.

 • EU-betaling – En normalbetaling inden for EU samt EØS-landene i EUR og med omkostningskode SHA. Vi sender EU-betalinger som SEPA, hvis oplysningerne gør det muligt, og betalingen er bestilt via Netbank. Betalingen stilles til rådighed over for BankNordiks korrespondentbank 1 bankdag frem. 

Modtagers pengeinstitut vil normalt indsætte beløbet på modtagers konto 1 bankdag efter, at beløbet er til rådighed for modtagers pengeinstitut. Modtagers pengeinstitut er ikke altid den samme som BankNordiks korrespondentbank, og det kan derfor tage længere tid, end nævnt herover, før pengene er indsat på modtagers konto. 
 
Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer, der vedrører betalinger og øvrige transaktioner til udvalgte lande eller regioner. Banken er dog ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af betalinger og øvrige transaktioner, hvis manglende gennemførsel er forårsaget af iværksættelse af udenlandske og/eller internationale sanktioner.

Hvem betaler?

Omkostningerne ved betalinger til og fra udlandet skal aftales mellem afsender og modtager, og kan fordeles på 3 måder:

 • SHA-betaling - Afsender og modtager betaler hver sin del af omkostningerne, idet afsender betaler indenlandske omkostninger, mens modtager betaler de udenlandske omkostninger.
  For betalinger til EU og EØS lande (Norge, Island og Lichtenstein) gælder, at afsender og modtager skal dække egne omkostninger til hver sit pengeinstitut.
  Det er således den eneste omkostningskode, der må anvendes til EU/EØS lande i h.t. Betalingsloven (PSD2). 

 • BEN-betaling - Alle omkostninger betales af modtager
  Modtager betaler alle omkostninger, danske og udenlandske.
  Omkostningskoden kan kun benyttes til lande udenfor EU/EØS.
  Hvis du vælger denne omkostningskode fratrækker vi vore omkostninger i overførselsbeløbet. 

 • OUR-betaling - Alle omkostninger betales af afsender
  Afsender betaler alle omkostninger, danske samt udenlandske.
  Omkostningskoden kan kun benyttes til lande udenfor EU/EØS.
  Denne omkostningskode bør kun vælges, hvis det specifikt er aftalt med modtager. Hvis du vælger at betale omkostninger i udlandet, vil vi, ud over vores normale gebyr, beregne et tillægsgebyr, jfr. vores Prisinformation. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr.

Afregningsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på kontoen. Ved omveksling bruges markedskursen plus et tillæg. 

Læs også

En mand har sin netbank fra BankNordik åben på computer, tablet og smartphone

Ofte stillede spørgsmål om

Netbank

Tre forskellige Bank Nordik betalingskort.

Ofte stillede spørgsmål om

Betalingskort 

En familie med mor, far og to børn kigger glad ind i kameraet

Ofte stillede spørgsmål om

Nordik

En mand bruger BankNordiks mobilbank på sin smartphone

Ofte stillede spørgsmål om

Mobilbank

Skal vi hjælpe dig videre?

Ring til vores Kundeservice på

76 97 80 00

... eller send en besked