Vejledning – negative renter

Ligesom flere andre banker har BankNordik indført negative renter på privatkunders indlån. Den primære årsag til dette er det såkaldte ”negative rentemiljø”, hvor et marked med lave – og de seneste år negative – renter, ser ud til at fortsætte flere år endnu.

Renten er -0,60 pct. på indlån, der overstiger 250.000 kr. samt alt indestående på pensionskonti. Børn og vores unge kunder under 29 år vil blive friholdt for negative renter.

Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar om de negative indlånsrenter, hvilken betydning det har for dine konti og hvordan du giver os besked, hvis du ønsker at ændre noget.

Hvad er baggrunden for de negative indlånsrenter? 

Mange banker har indført negative renter på kundernes indestående. Det skyldes, at renten i flere år har været negativ, og bankerne derfor har tabt penge på, at have kundernes penge stående.

I de to videoer her forklarer vi mere om årsagen til de negative renter.

På hvilke konti skal der betales negativ rente?

De negative renter indføres på privatkunders indlån, der overstiger 250.000 kr. samt alt indestående på pensionskonti.

Ud over en konto med indlån på op til 250.000 kr. vil man kunne have f.eks. en lønkonto og en budgetkonto med op til 50.000 kr. pr. konto, hvor der ikke betales negativ rente. Dette skyldes, at vi ønsker, at vores kunder skal have mulighed for at have konti til den daglige økonomi, som ikke er omfattet af negative renter.

Vi tilknytter derfor en rentefordel (dvs. et beløb som man ikke betaler negativ rente af) på op til tre konti pr. kunde. Du kan have én konto med en rentefordel på 250.000 kr. samt to konti med rentefordel på 50.000 kr.

Hvis du har mere end tre almindelige indlånskonti, skal du være opmærksom på, at du skal betale negativ rente af hele beløbet på den 4. konto og opefter. Dette gælder, uanset hvad det samlede beløb er på konto 1, 2 og 3.

I Netbanken kan du på alle dine konti vælge at se "Kontovilkår". Her fremgår det blandt andet hvilken rentesats og eventuel rentefordel, der er på kontoen.

Hvilke konti kan have en rentefordel?

En rentefordel kan tilknyttes almindelige indlånskonti. Det vil typisk være

 • Lønkonto

 • Opsparingskonto

 • Betalingskonto (budgetkonto)

 • Boligkredit

 • Andelsboligkredit

Hvis du er i tvivl, om en af dine konti kan tilknyttes rentefordel, er du altid velkommen til at kontakte os.

Jeg har konti sammen med andre – har det betydning for mig?
Du kan have rentefordel på konti, som du er primær ejer af. At være primær ejer på en konto betyder, at kontoen er registreret på dit cpr.nummer. 

Hvis der er tale om en fælleskonto, som du ejer sammen med andre, vil der være registreret én ”primær ejer” og en eller flere ”ejere”. I Netbanken kan du på alle dine konti vælge at se "Kontovilkår". Her fremgår det blandt andet, hvem der er primær ejer og ejer af kontoen.

Man kan som primær ejer have op til tre almindelige indlånskonti (med beløb på henholdsvis 250.000 kr., 50.000 kr. og 50.000 kr.), hvor der ikke betales negativ rente.

Er man registreret som primær ejer på mere end tre konti, betales der negativ rente af hele beløbet på den 4. konto og opefter. Dette gælder, uanset hvad det samlede beløb er på konto 1, 2 og 3.


Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil lukke en konto?

Når du beder os om at lukke en konto, skal du være opmærksom på følgende:

 1. du skal fortælle os, hvilken konto vi skal overføre pengene på kontoen til. Det skal være en af dine egne konti i BankNordik.
 2. faste betalinger fra kontoen (f.eks. regninger som betales via Betalingsservice eller faste kontooverførsler), eventuelle betalinger af gebyrer, tilknyttede depoter m.m. vil blive flyttet til den konto, som du oplyser til os (se punkt 1). Dette sørger banken for.
 3. hvis der er tilknyttet et betalingskort til kontoen (f.eks. et Visa/Dankort) vil kortet ikke kunne benyttes, når kontoen lukkes
 4. hvis du har nogle faste betalinger, som er knyttet til betalingskortet – det kan f.eks. være betaling af streamingtjenester, BroBizz eller andre abonnementer – så vil disse betalinger blive slettet. Du skal selv oprette betalingerne igen på et andet betalingskort
 5. husk at give besked om nyt kontonummer, hvis der er nogen, der fast eller jævnligt overfører penge til dig
Jeg ønsker at lukke en konto

Hvis du ønsker at lukke en konto, er det nemmeste for dig at sende os en besked via din Netbank. Alternativt kan du give os besked via e-Boks.

Vær opmærksom på, om der er tilknyttet betalingskort til kontoen, eller om der er nogle faste betalingsaftaler fra kontoen. Se evt. spørgsmålet herover ”Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil lukke en konto?”.

Sådan giver du os besked via Netbank
Log ind i din Netbank. Herefter klikker du på linket ”Luk konto” i højre side og udfylder formularen.

Du kan logge på Netbanken her.

Du får en besked fra os, når kontoen er lukket. Hvis vi har nogle spørgsmål, kontakter vi dig.

Sådan giver du os besked via e-Boks
Du kan sende en besked til os via e-Boks. Se evt. vejledning her til, hvordan man sender en besked i e-Boks.

I beskeden bedes du oplyse

 • kontonummer på den konto som skal lukkes
 • kontonummer på den konto, som pengene, betalingsaftaler, faste overførsler, gebyraftaler og eventuelle depoter (fra den lukkede konto) skal overføres til. Det skal være en af dine egne konti i BankNordik
 • ”Lukning af konto” som beskedens emne
 • hvordan vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål

Du får en besked fra os, når kontoen er lukket.

Jeg ønsker at flytte en rentefordel til en anden konto

Hvis du ønsker at flytte en rentefordel til en anden konto, er det nemmeste for dig at sende os en besked via din Netbank. Alternativt kan du give os besked via e-Boks.

Bemærk, at en rentefordel kun kan flyttes til almindelige indlånskonti og til/fra konti, som du er primær ejer af. Se evt. spørgsmålet herover, ”Hvilke konti kan have en rentefordel?”.

Du kan have én konto med en rentefordel på 250.000 kr. samt to konti med rentefordel på 50.000 kr.

Sådan giver du os besked via Netbank
Log ind i din Netbank. Herefter klikker du på linket ”Flyt rentefordel 250.000 kr.” eller ”Flyt rentefordel 50.000 kr.” i højre side.

Du kan logge på Netbanken her.

Du får en besked fra os, når rentefordelen er flyttet. Hvis vi har nogle spørgsmål, kontakter vi dig.

Sådan giver du os besked via e-Boks
Du kan sende en besked til os via e-Boks. Se evt. vejledning her til, hvordan man sender en besked i e-Boks.

I beskeden bedes du oplyse

 • kontonummer som rentefordelen skal flyttes fra
 • kontonummer som rentefordelen skal flyttes til
 • ”Flytning af rentefordel” som beskedens emne
 • hvordan vi kan kontakte dig, hvis vi har spørgsmål

Du får en besked fra os, når rentefordelen er flyttet.

Hvordan kan jeg se, hvilke konti der har rentefordel?
I Netbanken kan du på alle dine konti vælge at se "Kontovilkår". Her fremgår det blandt andet hvilken rentesats og eventuel rentefordel, der er på kontoen.
Hvad betyder det i kroner og øre, hvis jeg har en konto, hvor jeg skal betale negativ rente?

Det vil koste ca. 60 kr. om året, hvis du har en konto, hvor du skal betale negativ rente af 10.000 kr. Hvis beløbet er 25.000 kr., betaler du ca. 150 kr. om året i rente.

Renteudgifter kan du trække fra i skat. Banken informerer automatisk SKAT om dine renteudgifter i slutningen af året.

Hvad gør jeg, hvis der står for mange penge på min konto?

Hvis du ikke udnytter rentefordelen på alle dine konti, som er blevet tilknyttet en rentefordel på 250.000 kr. eller 50.000 kr., kan du selv flytte rundt på pengene mellem dine konti.

Hvis du ønsker at lukke en konto, eller flytte en rentefordel til en anden konto, kan du læse, hvad du skal gøre i spørgsmålene herover.

Jeg har et andet spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål.

Skriv til os
Send gerne en besked til os via din Netbank eller Mobilbank. Det er lige så nemt som at skrive en e-mail, men sikkerheden er langt højere end ved almindelig e-mail, og du kan være helt sikker på, at ingen andre kigger med.

Giv os et kald
Du er også velkommen til at ringe på telefon 76 97 80 00 – vi sidder klar til at hjælpe dig mandag til fredag fra kl. 9-16, torsdag dog til kl. 17.

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked