Aktiesparekonto

At investere kan være et interessant supplement til en almindelig opsparingskonto. Især med de lave renter, som har været vilkårene de seneste mange år, har der ikke været meget fortjeneste at hente, hvis dine penge har stået på en konto.

Her kan investering via Aktiesparekontoen være en mulighed for at give dig et bedre afkast af dine penge – og bemærk at vi siger ”kan”, for der er selvfølgelig en risiko forbundet med at investere.

Aktiesparekontoen er relevant for dig, der er vant til at investere i aktier eller investeringsbeviser på egen hånd. Hvis du gerne vil have vores hjælp til at pleje dine investeringer, har vi andre løsninger til dig.

Fordele ved Aktiesparekontoen

En Aktiesparekonto er for dig, som ønsker at investere i aktier på egen hånd. Du handler via din Netbank og sparer derfor penge på kurtagen. Kurtage er det gebyr, som opkræves i forbindelse med, at banken skal gennemføre aktiehandlen for dig.

En af de helt store fordele ved Aktiesparekontoen er, at beskatningen på den fortjeneste du måtte få på aktierne (også kaldet afkast) er lavere, end når du investerer i aktier på anden vis.

SKAT og Aktiesparekonto – kort fortalt

Afkastet på en Aktiesparekonto lagerbeskattes. Det betyder, at du hvert år, i slutningen af året, bliver beskattet med 17 % af afkastet, som består af både udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab. Andre former for aktieinvestering beskattes med 27 eller 42 %, afhængigt af afkastets størrelse, og beskattes samlet i det år, du sælger dine aktier.

Princippet om lagerbeskatning betyder, at du reelt kan komme til at skulle betale skat af en fortjeneste, du ikke har opnået endnu – f.eks. hvis der har været en kursgevinst på aktier, som du stadig har i dit depot. Da du betaler renter af et eventuelt overtræk, er det vigtigt, at du altid sørger for, at der er penge på kontoen til betaling af skat. Kan skattebetalingen ikke inddækkes af saldoen på Aktiesparekontoen, kan du indbetale fra en anden konto eller sælge værdipapirer fra depotet, som er tilknyttet Aktiesparekontoen.

Indberetningen til SKAT sker automatisk via banken. 

Fakta om Aktiesparekontoen

  • Afkastet på aktier investeret på en Aktiesparekonto beskattes med 17 %. På andre former for aktieinvestering beskattes afkastet med 27 eller 42 %, afhængigt af afkastets størrelse
  • Der må max. oprettes én Aktiesparekonto pr. person – også selvom du er kunde i mere end én bank
  • Kontoen kan oprettes af privatpersoner, der har fuld skattepligt til Danmark – også børn under 18 år. Virksomheder kan ikke oprette en Aktiesparekonto
  • Der må indsættes frie midler på kontoen – dvs. almindelig opsparing. Penge fra pensionskonti kan ikke benyttes
  • Der må i 2020 stå op til 100.000 kr. på kontoen.
  • Pengene på Aktiesparekontoen kan investeres i enkeltaktier, dvs. aktier i specifikke selskaber, eller de kan investeres i investeringsforeninger med en overvægt af aktier, dvs. foreninger som primært er investeret i aktier
  • Du kan indsætte og hæve på kontoen, som du vil – så længe kontoen ikke kommer i minus eller overstiger 100.000 kr. (2020)
  • Eneste årsag til, at kontoen må overstige 100.000 kr. (2020) er, hvis dine investerede aktier stiger i værdi

Generelt om investering

At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik.

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked