Personlig FormuePleje

Med Personlig FormuePleje giver vi dig mulighed for at få mest muligt ud af dine penge, uden at du selv skal arbejde for det.

Du får dit eget depot og kan hele tiden følge udviklingen, mens bankens eksperter passer investeringerne.

Hvem kan bruge Personlig FormuePleje?

Personlig FormuePleje er et godt tilbud til dig, hvis du har frie midler på mere end 750.000 kroner.

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden

5 gode grunde til at vælge Personlig FormuePleje

  • Passer til både frie midler og selskaber
  • Dine investeringer overvåges og tilpasses af vores eksperter
  • Aftalen er tilpasset dig med henblik på at opnå det størst mulige afkast i forhold til din risiko
  • Du kan følge udviklingen af opsparingen i din Netbank
  • Du vil tydeligt kunne se omkostningerne forbundet med din aftale

Hvordan fungerer Personlig FormuePleje?

Vi fastlægger sammen din personlige investeringsprofil, og investeringerne sker på baggrund af denne.

Du får dit eget depot og kan hele tiden følge udviklingen, imens vores specialister placerer og overvåger dine investeringer, og du modtager en orientering, når der sker en handel. Fire gange om året får du ligeledes en afkastrapport, hvor du nemt og overskueligt får indblik i, hvilket afkast din ordning har givet.

Hvad koster Personlig FormuePleje?

Ved handel til/fra depotet betales BankNordiks gældende priser og satser. Derudover betales et årligt forvaltnings- og overvågningsgebyr.

De aktuelle priser og satser kan ses i prisbogen. Oplysninger om priser og satser kan også fås i banken, ligesom de vil fremgå af de notaer, som modtages fra banken.

Investeringsrammerne bag Personlig FormuePleje

Investeringerne, der danner grundlag for Personlig FormuePleje, er baseret på fem forskellige fordelinger af aktier og obligationer - såkaldte matricer.

Hver matrice bygger på en fordeling mellem aktier og obligationer med en stigende aktieandel, når risikovilligheden stiger som vist i figuren herunder. Inden for hver matrice kan andelen af aktier og obligationer afvige med +/- 10 procentpoint.

Hvilken matrice der passer til dig, afhænger af din investeringsprofil, herunder din risikovillighed.

Fordelingen af aktier og obligationer alt efter din risikovirdering

Benchmark

Benchmark er et sammenligningsgrundlag, som banken har fastlagt for at du kan vurdere resultatet af din investering.

For kunder med Personlig FormuePleje sammenligner vi løbende afkastet med markedsafkastet for den matrice, du har valgt til din aftale.

Ved at sammenligne matricernes afkast med markedsafkastet har du mulighed for at se, hvordan din investering klarer sig i forhold til markedet.

Herunder kan du se, hvilke benchmarks vi benytter for de enkelte matricer.

Omlægninger i porteføljerne

Vi foretager både strategiske og taktiske omlægninger i porteføljerne inden for de aftalte rammer.

Omlægningerne foretages for at optimere afkast-/risikoforholdet i porteføljerne.

Læs også

En sparegris står på et træbord

BankInvest Optima

Investeringsforening som alternativ til en opsparingskonto – uanset beløb.

En ældre dame får hjælp til sit budget

Personlig PensionsPleje

Investering af din pensionsopsparing over 750.000 kr.

En ung mand sidder på et moderne kontor

Servicemuligheder

Til dig der investerer i udvalgte investeringsforeninger i BankNordik.

En blå baggrund

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig