Omlægninger i Personlig FormuePleje

06.07.2020

Vi har købt BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling erstatter BankInvest Basis Globale Aktier. Vi vurderer, at der er et godt potentiale i fonden, bl.a. fordi BankInvest på nuværende tidspunkt har forvaltet denne portefølje i ca et år, hvor den har givet et højere afkast i forhold til verdensindekset.

Virksomhederne, hvis aktier vi investerer i gennem BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, skal opfylde en række miljømæssige krav. For eksempel må virksomhedernes CO2-udledning højst være halvdelen af, hvad en almindelig gennemsnitsvirksomhed udleder. Virksomhederne skal ligeledes ligge højt på skalaen for sociale forhold og god selskabsledelse.En blå baggrund

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig