Omlægninger i Personlig PensionsPleje

27.01.2020

Vi har købt lidt aktier

Vi har solgt lidt stats- og realkreditobligationer og til gengæld købt lidt aktier og high yield kreditobligationer.

Baggrund: Industricyklussen ser ud til at vende efter to års pres, samtidig med at forbrugerne holder fanen højt. Aktierne er dog steget en del i efteråret, og derfor er der risiko for et lille tilbagefald inden alt for længe. Derfor forventer vi at øge aktieandelen i små skridt i løbet af de kommende måneder.

Efter disse omlægninger har porteføljerne stadig en smule lavere aktieandel end deres benchmark.

De fleste kunder får et par nye fonde: Maj Invest Value Aktier og BankInvest Korte High Yield obligationer.

Valueaktier som helhed er blevet særdeles billige i forhold til resten af markedet, og efter flere års halten efter markedet ser vi gode muligheder for, at de igen vil begynde at give bedre afkast end resten af markedet. Vi har valgt Maj Invests fond, fordi deres forvaltere har leveret gode afkast gennem ca. 20 år.

BankInvest Korte High Yield er en ny fond i BankInvest-regi, men forvalterne (de hedder Royal London) har leveret flotte, stabile afkast gennem mange år. Det er en lavrisikostrategi, og da den gennemsnitlige rente på fondens obligationer er 3,4 %, ser vi den som et godt supplement til de andre obligationer i porteføljerne.

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig.