Omlægninger i Personlig PensionsPleje

06.07.2020


Vi har købt BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling

BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling erstatter BankInvest Basis Globale Aktier. Vi vurderer, at der er et godt potentiale i fonden, bl.a. fordi BankInvest på nuværende tidspunkt har forvaltet denne portefølje i ca et år, hvor den har givet et højere afkast i forhold til verdensindekset.

Virksomhederne, hvis aktier vi investerer i gennem BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, skal opfylde en række miljømæssige krav. For eksempel må virksomhedernes CO2-udledning højst være halvdelen af, hvad en almindelig gennemsnitsvirksomhed udleder. Virksomhederne skal ligeledes ligge højt på skalaen for sociale forhold og god selskabsledelse.

 

En blå baggrund

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig