Forretningsomfang - det du har i banken

Alt det du har i banken, kalder vi dit forretningsomfang. Og dit samlede forretningsomfang har betydning for din placering i fordelsprogrammet Nordik360. Nordik360 er et klassisk fordelsprogram efter princippet jo mere du samler hos os – jo flere fordele får du.

Bemærk - ændringer fra den 1. april
Fra den 1. april 2020 ændres vilkårene for fordelsprogrammet. Det betyder, at indlån fra denne dato ikke tæller med i opgørelsen af forretningsomfanget. Til gengæld vil opsparing på Letsikring af indtægt ved pension (Livrente) fra Letpension, formidlet af BankNordik, tælle med i forretningsomfanget.

De øvrige vilkår for opgørelsen, som fremgår herunder, er uændrede efter 1. april. 

Sådan beregnes dit forretningsomfang

Dit samlede forretningsomfang i banken opgøres som summen af:
  • Saldi på indlån, udlån og kreditter*

  • Kursværdi på depoter tilknyttet Personlig PensionsPleje, Personlig FormuePleje, Rådgivningsaftale og individuelle fuldmagtsaftaler

  • 1/3 af restgælden på realkreditlån fra Totalkredit formidlet af BankNordik

  • Kursværdi på udvalgte investeringsbeviser

* På NordikPrioritet er det alene udlånssaldoen, som tæller med i forretningsomfanget

Uddybende information om forretningsomfang

Du kan se den fulde beskrivelse af beregning af forretningsomfang i vilkår for Nordik360

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked