F-kort

Et F-kort-lån har variabel rente ligesom tilpasningslånet. F-kort er lånet til dig, der ønsker den laveste rente, men samtidig har en sund økonomi, hvor der er plads til, at ydelsen stiger ved eventuelle rentestigninger. Renten på F-kort-lånet er gældende i 6 måneder ad gangen.

Lånet kan løbe i op til 30 år, og ligesom ved fastforrentet lån og tilpasningslån har du mulighed for at vælge en 10-årig periode med afdragsfrihed.

En hvid murstensvæg

Med F-kort får du

  • Typisk den laveste rente og dermed ydelse
  • Mulighed for op til 10 års afdragsfrihed
  • Et fleksibelt lån med mulighed for at justere løbetid og afdrag hvert kvartal 
  • Et lån med et højere afdrag end ved et fastforrentet lån

Fakta om F-kort

Låntype: F-kort er et variabelt forrentet obligationslån

Lånets løbetid: 1-30 år

Mulighed for afdragsfrihed: Op til 10 år

Antal terminer: 4 terminer

Rente: Renten bliver fastsat hvert halve år – 1. januar og 1. juli. Obligationens rentetillæg bliver fastsat ved åbning af obligationen. Der er ikke noget loft over, hvor meget renten kan stige til.

Renten kan blive lavere end 0 %. Sker det, kommer renteindtægten dig til gode i form af et afdrag på lånet – også hvis dit lån er afdragsfrit.

Du skal dog betale skat af renteindtægter, og det betyder, at din ydelse efter skat bliver højere i starten af lånets løbetid. Til gengæld afvikler du dit lån hurtigere, dvs. du over hele lånets løbetid samlet set betaler mindre.

Refinansiering: Obligationerne bag lånet har en løbetid på 1-10 år, og bliver fastsat ved refinansiering.

Indfrielse: Du kan altid indfri lånet ved at opkøbe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Ved refinansiering kan du indfri til kurs 100 med 2 måneders varsel.

Friværdibeskyttelse: Lånet har en begrænset friværdibeskyttelse, da kursen på F-kort kun falder i ringe omfang, når renten stiger.

Udbetaling af lån, hvor kursen er over 100: Hvis kursen på lånet i dit lånetilbud er over 100, og du også får lånet udbetalt til en kurs over 100, vil kursgevinsten være skattepligtig på udbetalingstidspunktet. Du kan modregne låneomkostninger i kursgevinsten.

Se også

En rød murstensvæg

Lån til bolig

Fastforrentet lån

En grå murstensvæg

Lån til bolig

Tilpasningslån

Tasterne på en lommeregner

Beregn

Hvad kan du købe for?

En familie med mor, far og to børn kigger glad ind i kameraet

Kundeprogram

Nordik

Jo mere du samler, jo flere fordele

En blå baggrund

Har du fundet drømmeboligen?

Tal med os om finansieringen