Livsforsikring

Med en livsforsikring "Letsikring ved død" kan du sikre dine efterladte økonomisk, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Du kan også vælge at forsikre dig selv i tilfælde af en andens død.

Pengene for livsforsikringen kan udbetales på én gang eller hver måned i 10 år.

Hvem kan tegne livsforsikring?

Alle mellem 18 og 60 år kan tegne livsforsikringen "Letsikring ved død". Livsforsikringen træder i kraft, så snart dine helbredsoplysninger er godkendt. Det sker elektronisk og er hurtigt og nemt.

Hvad koster livsforsikring?

Livsforsikringen koster fra 654 kr. om året. Kontakt en rådgiver i banken, hvis du ønsker oplysninger om yderligere priser eller vil have et tilbud på livsforsikringen "Letsikring ved død".

Skat i forbindelse med livsforsikring

Når du tegner livsforsikringen, kan du selv vælge, om din "Letsikring ved død" skal oprettes med eller uden skattefradrag. Der er visse begrænsninger for, hvem der kan modtage udbetalingen fra livsforsikringen, hvis du vælger fradrag for indbetalingen, hvorimod der ikke er begrænsninger, hvis skattefradrag fravælges.

Uden skattefradrag

Udbetalingen fra livsforsikringen er skattefri for dine efterladte, hvis du har valgt, at indbetalingen er uden fradrag. Dine efterladte skal betale evt. boafgift.

Med skattefradrag

Hvis du vælger fradrag for indbetalingen, bliver udbetalingen fra livsforsikringen skattepligtig for dine efterladte. Har du valgt månedlige udbetalinger, bliver udbetalingerne beskattet som almindelig arbejdsindtægt dog uden arbejdsmarkedsbidrag. Har du valgt en éngangsudbetaling, betales en afgift på 40 % samt evt. boafgift.

BankNordik modtager provision i forbindelse med formidling af salget af det ovenfor beskrevne produkt. For en samlet oversigt over de samarbejdspartnere, som BankNordik modtager provision fra, henvises til BankNordiks prisbog.

Læs også

En mand i skjorte lytter koncentreret til et møde

Tab af erhvervsevne

Sikring hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne

En ældre kvinde ligger syg i sengen

Kritisk sygdom

Få et engangsbeløb ved kritisk sygdom

En lille pige bider sin far i næsen, mens de begge griner

Sikring af dine børn

Forsikring til børnene hvis den ene eller begge forældre dør

Danske mønster ligger i sandet på en strand

Sikring af lån og kredit

Dækning af lån og kreditter, hvis du dør

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked