Ulykkesforsikring

I samarbejde med Privatsikring tilbyder vi en ulykkesforsikring, som kan give dig en økonomisk håndsrækning, hvis du kommer ud for en ulykke.

En ulykke defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Det betyder, at mange skader er omfattet af ulykkesforsikringen, lige fra løfteskader til besvimelsesskader, bare de sker pludseligt.

Med ulykkesforsikringen kan du dels få erstatning ved varigt mén, og dels få hjælp til betaling af nødvendig behandling som følge af ulykken.

Ulykkesforsikringen kan tilpasses efter dine behov. Du vælger eksempelvis selv, om du vil være dækket hele døgnet eller kun i fritiden, og du kan desuden tilføje en række ekstra dækninger, hvis du har behov for det. 

Heltid eller fritid

Når du tegner en ulykkesforsikring, skal du vælge imellem heltid og fritid. Det er en god idé at vælge en heltidsulykkesforsikring, så du er dækket, uanset om ulykken sker i arbejdstiden eller fritiden. Det kan nemlig være svært at skelne mellem arbejdstid og fritid, da det kategoriseres som arbejdstid, hvis du f.eks. hjælper din nabo med at bygge hans carport.

Varigt mén

Med ulykkesforsikring kan du få udbetalt erstatning ved 5 % eller 10 % varigt mén. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge pengene til. Det kan f.eks. være til privathospital eller rekreation.

Sportsskader

Vores ulykkesforsikring dækker de fleste sportsgrene. Dog er visse sportsgrene ikke dækket, men du kan vælge en tilvalgsdækning for disse sportsgrene. Dette skal du blot tage stilling til, når du tegner forsikringen.

Tilvalg

Du har mulighed for at tilvælge en række ekstra dækninger, så ulykkesforsikringen tilpasses netop dit behov.

Strakserstatning
Hvis du vælger strakserstatning, får du udbetalt 1 % af invaliditetssummen på din ulykkesforsikring ved udvalgte skader umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden. Pengene kan du f.eks. bruge til at købe dig til hjælp, hvis du har brækket benet.
Tandskadedækning
Med en tandskadedækning til din ulykkesforsikring er skader på dine tænder, som opstår i forbindelse med en pludselig hændelse, dækket. Derudover dækkes også skader på tænderne, som opstår som følge af, at du spiser noget med en unormal genstand i maden, f.eks. en sten i rugbrødet.
Farlig sport
Hvis du dyrker boksning, motorløb eller lignende i fritiden, skal du være opmærksom på, at du ikke er dækket af den almindelige ulykkesforsikring imens. Derfor har du mulighed for at vælge en tillægsdækningen for farlig sport til din ulykkesforsikring.
Børneulykkesforsikring
Har du børn, er det vigtigt, at du får en børneulykkesforsikring til dem – de er nemlig ikke dækket af den almindelige ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen til børnene dækker hele døgnet, og alle børn kan blive registreret på samme forsikring.
Tillægserstatning
Hvis du vælger Tillægserstatning til din ulykkesforsikring, bliver udbetalingen fordoblet, hvis du skulle komme ud for en alvorlig ulykke, der medfører invaliditet på 30 % eller derover. Eksempelvis kan en diskusprolaps blive vurderet til 30 % varigt mén.

Har du valgt en forsikringssum på 1.500.000 kr. ved invaliditet og tillægserstatning, vil du ved 30 % invaliditet få udbetalt erstatning på 900.000 kr. i stedet for 450.000 kr.

Læs også

En lille pige bider sin far i næsen, mens de begge griner

Sikring af dine børn

Forsikring til børnene hvis den ene eller begge forældre dør

Bilmodeller hos en bilforhandler

Førerpladsdækning

Forsikring ved soloulykker

En mand i skjorte lytter koncentreret til et møde

Tab af erhvervsevne

Sikring hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne

En mand og en dame skriver notater post-it sedler ved et møde

Lønsikring

Økonomisk sikring hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked