Entrepriseforsikring

Er du igang med enten at renovere eller bygge en ny bolig? så vil vi gerne hjælpe dig af med mange af de bekymringer som kan dukke op undervejs.

I samarbejde med Købstædernes Forsikring kan vil tilbyde dig grundig entrepriseforsikring, som består af tre dækninger. 

 

 

 

Sådan dækker entrepriseforsikringen

1. Ansvarsforsikring

Dækker erstatning på ting og personer, som du bliver erstatningsansvarlig for i forbindelse med projektet. Du har mulighed for at medforsikre entreprenøren under farlig arbejde. Her kan tale være om grundvandsækning eller for eksempel undermuring. 

Forsikringssummen svarer til det totale entreprisebeløb og der er en minimum selvrisiko på 10.000 kr. 

2. Skader på eksisterende bygninger

Du får dækning hvis eksisterende bygninger får skader under byggeperioden. Hvis du for eksempel bygger om eller laver renovering af bygninger er denne dækning aktuel for dig. 

3. Skader på selve byggeriet 

Du får dækning hvis byggeriet får uforudsete fysiske skader, som fritidshus- eller paracelhusforsikring ikke dækker. Det kan var skader som for eksempel huset får vandskade, kraner vælter eller byggeriet styrter sammen. 

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked