Husforsikring

I samarbejde med Købstædernes Forsikring kan vi tilbyde en meget fleksibel husforsikring, der passer præcis til dit hus.

Du bestemmer selv omfanget af din husforsikring, men vi anbefaler som minimum, at du har kasko- og brandskadedækning, så dit hus er godt dækket.

Udover dit hus dækker husforsikringen også udhus og garage samt genhusning i op til 12 måneder.Kaskodækning

Med en kaskodækning som del af din husforsikring får du erstatning, hvis der sker skade på dit hus f.eks. ved storm, et sprunget vandrør og indbrud eller hærværk. Med denne dækning er du også sikret mod erstatningsansvar, hvis andre kommer til skade på din ejendom.

Branddækning

Branddækningen, som du kan få som en del af din husforsikring, dækker bygningsskader på dit hus efter brand, eksplosion og direkte lynnedslag samt skader på el-installationer og el-drevne genstande som følge af kortslutning.

En dansk villa set fra haven

Du har mulighed for at tilvælge en række ekstra dækninger, så din husforsikring tilpasses netop dit behov.

Tilvalgsdækninger til husforsikring

Svamp, råd- og insektdækning
Svamp, råd og insektdækningen omfatter visse typer skader på dine forsikrede bygninger forårsaget af svamp, råd og insekter.
Skader på skjulte rør og stikledninger

Denne dækning omfatter visse typer skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt el-varmekabler, som findes i dine forsikrede bygninger.

Stikledninger er normalt nedgravede, og det kan være forbundet med store udgifter at finde frem til et eventuelt brud, ligesom opgravning og reetablering af f.eks. et haveanlæg også kan løbe op. Vælger du en dækning for skader på skjulte rør og stikledninger til din husforsikring, bliver denne typer udgifter dækket. Du har en begrænset egenbetaling.

Udvidet vandskadedækning
Med dækningen for udvidet vandskade kan du få dækning for skader efter længerevarende regn og fygesne, der trænger ind i huset, skader efter kloak- og grundvand der stiger op i huset samt skader efter vand, der drypper fra synlige rør.

BankNordik modtager provision i forbindelse med formidling af salget af det ovenfor beskrevne produkt. For en samlet oversigt over de samarbejdspartnere, som BankNordik modtager provision fra, henvises til BankNordiks prisbog.

Læs også 

Et par flytter ind og hænger billeder op

Indboforsikring

Få erstatning, hvis dine ting bliver stjålet eller beskadiget

Et par overtager nøglerne til deres nye bolig

Ejerskifte­forsikring

Dækning, hvis din nye bolig viser sig at have skjulte fejl

Rækkehuse i brune mursten med små haver foran

Skal du købe bolig?

Få gode råd til boligkøbet

Skal vi hjælpe dig videre?

Ring til vores Kundeservice på

76 97 80 00

... eller send en besked