God skik ved formidling af forsikrings- og pensionsprodukter

BankNordik
Rued Langgaards Vej 6-8, 4. sal
2300 København S

er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. 

BankNordik yder personlig rådgivning til kunder om:

  • privatforsikringer med Købstædernes Forsikring som forsikringsgiver samt om
  • Letsikringer (personforsikringer) oprettet via Letpension. 

BankNordik handler på vegne af PFA Pension ved formidling af Letsikringer.

BankNordik er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet. Kontrol af registrering kan ske via Finanstilsynets hjemmeside. Det påpeges, at der gælder i nærværende bekendtgørelse, at BankNordik har til 1. april 2019 til at ansøge om tilladelse som forsikringsformidler. Indtil da er den nuværende tilladelse gældende.

Samarbejdsaftaler

BankNordik handler på vegne af Købstædernes Forsikring ved formidling af privatforsikringer og på vegne af  PFA Pension ved formidling af personforsikringer.

Privatforsikringer etableres i:
Købstædernes Forsikring
Strandgade 27A
1401 København K

Forsikringsselskabet Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Købstædernes Forsikring går konkurs.

Oplysninger om honorar fremgår af Købstædernes Forsikring generelle forbrugerorientering som udleveres i indtegningsfasen.

Købstædernes Forsikring kan opkræve og forhøje gebyrer, som det er beskrevet i forsikringsvilkår og gældende lovgivning.

Personforsikringer etableres i:
PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

PFA Pension er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Ejeroplysninger

BankNordik har ikke direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Forsikringsselskabet Købstædernes Forsikring eller i PFA Pension.

Der er ikke et forsikringsselskab eller moderselskab til et forsikringsselskab, som har en direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne i BankNordik.

Rådgivning

BankNordik yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

BankNordik kan indgå aftaler om formidling af forsikringer med andre udbydere. Der foreligger derfor ikke en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte Købstædernes Forsikring.

BankNordik har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension.

Provision

BankNordiks kunderådgivere modtager ikke honorarer i forbindelse med formidling af forsikringer.

BankNordik modtager provision af forsikringsporteføljen i henhold til gældende samarbejdsaftale. Størrelsen af provisionen vil til enhver tid på forlangende kunne søges oplyst hos BankNordik.

Klagevejledning

Det er vores mål, at du som kunde modtager god og fejlfri rådgivning af kompetente, proaktive og engagerede medarbejdere. Hvis du alligevel er utilfreds med os, beder vi dig i første omgang om at drøfte sagen med din egen filial – enten med din rådgiver eller med filialens leder.

Hvis du har talt med din filial, og du fortsat er uenig i bankens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den juridisk klageansvarlige i banken. Du kan enten kontakte den klageansvarlige direkte eller bede din filial om at blive henvist.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked