Aldersopsparing

Med en aldersopsparing i BankNordik kan du få udbetalt opsparingen som et engangsbeløb eller løbende over en periode. Aldersopsparingen blev introduceret i 2013 og anses for at være afløseren for kapitalpension. Den 1. januar 2018 er der sket ændringer til aldersopsparingen, som du kan læse mere om her:

Fakta om aldersopsparing

  • Du kan indbetale op til 5.400 kr. årligt, hvis der er mere end fem år, til du kan gå på folkepension. Er der fem år eller mindre til folkepension, kan du indsætte 46.000 kr. årligt. Hvis du starter udbetaling af en anden fradragsberettiget pensionsordning, kan du dog max. indbetale 5.400 kr. årligt på aldersopsparingen, uanset hvor mange år der er, til du går på folkepension.

  • Du får ikke fradrag for dine indskud. Til gengæld er udbetalingen skatte- og afgiftsfri, såfremt udbetalingen tidligst sker ved din pensionsudbetalingsalder

  • Du skal betale en skat på 15,3 % af pensionsafkastet, hvilket typisk er langt mindre end den skat, du betaler af renter og afkast ved almindelig opsparing og investering

En mand fylder penge i en sparegris

Få råd og vejledning

Din pensionsopsparing skal passe til dine behov og forventninger – både nu og i fremtiden. Vi anbefaler derfor, at du altid kontakter os for råd og vejledning, når du tilrettelægger din pensionsopsparing.

Ind på kontoen eller investere?

Du kan vælge at sætte pengene på din aldersopsparing direkte på kontoen til en kontantrente, eller du kan investere opsparingen i værdipapirer – og dermed få mulighed for at optimere afkastet af din pensionsopsparing. Her kan Personlig PensionsPleje måske være noget for dig.

 

Lav skat af afkastet

Du skal betale en skat på 15,3 % af pensionsafkastet, hvilket typisk er langt mindre end den skat, du betaler af renter og afkast ved almindelig opsparing og investering.

Ingen betydning for folkepension

Aldersopsparinger kan betyde reduktion i efterlønnen, men har ingen betydning for det beløb, du modtager i folkepension.

Udbetaling ved død

Hvis du dør før udbetalingen af din aldersopsparing, udbetales den uden om boet som et engangsbeløb til de begunstigede på pensionsordningen – dvs. til dine arvinger. Du har altid mulighed for at indsætte en begunstiget og på den måde bestemme, hvem der skal have din aldersopsparing udbetalt. Der findes særlige regler for begunstigelse, men det kan f.eks. være en ægtefælle, samlever eller børn.

Læs også

Et ældre par vasker op og taler sammen

Ratepension

Pensionsopsparing der udbetales over en årrække.

En ældre dame og mand spiser morgenmad udenfor

Livrente

Pensionsopsparing der sikrer dig en fast indtægt resten af livet.

En bedstefar tager armbøjninger med sine to børnebørn på ryggen

Begunstigelse

Du kan vælge, hvem der skal arve din pensionsopsparing, når du dør.

En ældre dame får hjælp til sit budget

Personlig PensionsPleje

Investering af din pensionsopsparing over 750.000 kr.

En blå baggrund

Hvordan vil du leve, når du går på pension?

Lad os finde den bedste løsning til dig