FacebookPixel
BankNordik Private Banking Index-forvaltning

Private Banking Index-forvaltning

BankNordik Private Banking Index-forvaltning er et unikt porteføljekoncept til investeringer over DKK 3 mio.

 

Yderst konkurrencedygtig og gennemsigtig prisstruktur

Private Banking Index-forvaltning er unikt opbygget, blandt andet ved

 

 • ikke at have provisionsbetaling mellem kapitalforvalterne og BankNordik
 • at du som investor hverken betaler emissionstillæg, indløsningsfradrag, løbende provision for henvisninger, beholdningsprovision, performance fees eller lignende gebyrer
 • at du alene betaler en favørpris på depotgebyr, kurtage og valutaveksling samt et aftalt kapitalforvaltningshonorar til BankNordik for forvaltningen af din portefølje
 
Private Banking Index-forvaltning er derfor en yderst konkurrencedygtig og helt gennemsigtig investeringsmulighed for dig.
Book møde om Private Banking Index-forvaltning
Hvis du vil vide mere om dette unikke portefølje-koncept, kan du kontakte en Private Banker, så vi kan aftale et møde.
 
Medbring eller fremsend gerne depot- og/eller porteføljeoversigt fra din nuværende bank eller fondsmægler.
 
 • Ring på 76 97 80 00
 
 

Hvem henvender Private Banking Index-forvaltning sig til

Private Banking Index-forvaltning henvender sig til investeringer over DKK 3 mio. til følgende kunder:

 

 • Private Banking-kunder (frie midler samt pensions- og selskabsmidler)
 • Virksomhedsskatteordningen (VSO)
 • Fonde (erhvervsdrivende og almennyttige)
 • Partnere i revisions- og advokatvirksomheder
 • Foreninger og (semi-) offentlige institutioner
 

BankNordiks investeringseksperter tager hånd om din portefølje

BankNordiks investeringseksperter sammensætter aktivfordelingen i Private Banking Index-forvaltning og sikrer løbende overvågning og tilpasning af dine investeringer.

Se link til vores aktivallokeringsmodel.

 

Sammensætning af porteføljerne foretages udelukkende ved anvendelse af UCITS-godkendte Exchange Traded Funds ("ETF").

 

I Private Banking Index-forvaltning handles omlægninger i porteføljerne til børskurser uden emissionstillæg eller -fradrag, hvilket derfor ikke medfører særskilt indtjening for BankNordik. 

 

Prisoversigt
 • Årligt forvaltningsgebyr: 0,625 % (beregnes af gennemsnitlig investeret kapital)
 • Opbevaring af udenlandske værdipapirer: 0,0375 % (beregnes af højeste kapital)
 • Kurtage: 0,10 % af kursværdien
 • Valutamarginal: DKK 0,25 ved EUR, GBP og USD, standard for øvrige valutaer
   
Priserne er angivet pr. 1. juli 2017 og er baseret på en portefølje bestående af UCITS-godkendte ETF'er. Priserne er incl. moms.
 
Administrationsomkostningerne for ETF'er (TER) til den eksterne kapitalforvalter vil være indeholdt i afkastet på den pågældende ETF.

 

Tre risikokategorier

BankNordik Private Banking Index-forvaltning består af tre risikokategorier:

 

 • 20 % aktier / 80 % obligationer (lav risiko)
 • 50 % aktier / 50 % obligationer (middel risiko)
 • 80 % aktier / 20 % obligationer (høj risiko)

 

- hvilken kategori der er den optimale for dig, afhænger af din risikoprofil.

 

Benchmark
Benchmark bruges til at sammenligne bankens afkast med det afkast, som markedet måler sig op imod.  
 
For kunder med Private Banking Index-forvaltning sammenligner banken løbende afkastet på de enkelte aftaler med markedsafkastet for den valgte investeringsstrategi.
 
Herunder kan du se, hvilke benchmarks de forskellige investeringsstrategier benytter.
 
Lav risiko Middel risiko Høj risiko
80 % OBL 50 % OBL 20 % OBL
20 % AKT 50 % AKT 80 % AKT
 
 
Forklaring:
OBL Barclays Euro Aggregate Bond Index
AKT MSCI ACWI Index
 
 
Beskatning af Exchange Traded Funds
Når du investerer i Exchange Traded Funds (ETF), er det vigtigt at være opmærksom på skattereglerne, da disse varierer afhængig af hvilke midler der investeres samt kapitalindkomsten. Vi anbefaler, at du kontakter din revisor, hvis du fx er usikker på, hvad du skal indberette, om du kan fremføre et eventuelt tab osv.
Læs også notat fra PwC om beskatning af ETF-fonde for danske investorer.
 
Central Investorinformation og produktbeskrivelser
De underliggende aktivers Centrale Investorinformationer (KIID) samt generelle produktbeskrivelser udleveres ved henvendelse til BankNordik Private Banking eller downloades her.
 
Prospekter udleveres ved henvendelse til BankNordik Private Banking.
 
Disclaimer

Nærværende præsentationsmateriale er ikke et tilbud om eller en opfordring til at foretage investeringer i Exchange Traded Funds ("ETF"), og BankNordik hæfter ingenlunde for eventuelle tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer, vurderinger eller skøn indeholdt i nærværende præsentationsmateriale.

Nærværende præsentationsmateriale indeholder ikke nogen eksakt eller udtømmende gennemgang og/eller beskrivelse af den skattemæssige behandling af ETF som investeringsobjekt. Den skattemæssige behandling af din investering i en ETF afhænger af flere individuelle faktorer, herunder din specifikke skattemæssige position, hvilke midler, der investeres, og på hvilken måde. Vi opfordrer dig derfor til at søge individuel og professionel rådgivning om den skattemæssige behandling af din påtænkte ETF-investering. Vi anbefaler endvidere, at en sådan individuel og professionel rådgivning finder sted forud for selve ETF-investeringen.

 

Kontakt os
Private Banking
Amagerbrogade 25
2300 København S
 
Accepter cookies fra vores hjemmeside

Vores hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og til at forbedre din oplevelse på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge de avancerede indstillinger for din browser.

Du kan læse mere om cookies her.

Tillad ikke cookies Tillad kun funktionelle cookies Tillad alle cookies