Et ungt par sidder på gulvet i flytterod

Flytte sammen

At flytte sammen med kæresten er en spændende tid med nye glæder og muligheder – men også med nye udfordringer. F.eks. skal I nu have en hverdag til at hænge sammen og finde ud af, hvordan I ønsker at styre jeres nye fælles økonomi...og hvor fælles den egentlig skal være.

Tag snakken. Vi har samlet nogle gode råd, som I kan tage udgangspunkt i.

Flytter du sammen med en ven eller veninde, kan du også læse med og lade dig inspirere.

Gode råd når I flytter sammen

1. Hvor fælles skal den fælles økonomi være?

Økonomi er udgangspunktet for mange uenigheder – derfor er klare aftaler for jeres fælles økonomi et godt udgangspunkt.

Der er forskellige måder at have fælles økonomi på:

  • 100% fælles økonomi hvor alle jeres penge lægges i én samlet pulje
  • Delvis fælles økonomi hvor I hver betaler halvdelen af jeres fælles udgifter. 
    En god løsning kan være, at I opretter en budgetkonto, hvor alle jeres fælles udgifter betales via Betalingsservice hver måned. Find ud af, hvor mange faste fælles udgifter, I har, og overfør så fast det beløb til budgetkontoen. Derudover kan I oprette en fælles forbrugskonto, som I har hvert jeres betalingskort til. Find så ud af, hvor mange variable (mad) udgifter, I har, og overfør hver halvdelen af det beløb månedligt. På den måde undgår I at skændes over, hvem der skal betale indkøbene fra uge til uge. Resten af jeres indtægt beholder I hver især til eget forbrug.
  • Delvis fælles økonomi hvor I fordeler jeres fælles udgifter i forhold til jeres indkomst, sådan at den der tjener mest betaler mest – eksempelvis en procentdel af indkomsten. Brug samme model med budget- og forbrugskonto, som nævnt ovenfor. Resten af pengene beholder I hver især til eget forbrug. 

Hvad der passer bedst til jer, kan kun I afgøre. Det vigtigste er, at I bliver enige om, hvordan jeres økonomi skal styres.

2. Hvilken bolig skal I vælge?

Flytter I sammen i én af jeres nuværende boliger – eller skal I finde en helt ny, fælles bolig? Hvis sidstnævnte er tilfældet, så vær opmærksom på, at det kan være svært at få ”kabalen til at gå op”, sådan at I kan flytte ud af hver jeres bolig og ind i den nye fælles uden at have dobbelt husleje i en periode – husk at tage højde for dette i jeres budget.

Ny bolig 
Skal I finde en helt ny fælles bolig, skal I beslutte, om I skal købe en ejerbolig eller en andelsbolig, eller om en lejebolig er mere rigtig for jer. Mange ting spiller ind. En god idé er dog især at kigge på, hvor længe I forventer at blive i boligen – hvis det er for en begrænset periode, er der f.eks. en risiko for, at I ikke kan tjene omkostninger til ejendomsmægler og lån hjem igen, hvis I vælger en ejerbolig. I sådan et tilfælde vil en lejebolig måske være mere egnet. Her er det vigtigt, at begge jeres navne står på lejekontrakten, så I har samme forpligtelser og rettigheder i forhold til lejemålet.

Hvis I er ugift, men køber en fælles bolig, anbefaler vi jer at udfærdige et testamente eller en samejeoverenskomst om fast ejendom. Det er en kontrakt, hvor I på skrift aftaler detaljerede regler om, hvad der skal ske med boligen, hvis I på et tidspunkt går fra hinanden. 

I flytter ind i en af jeres bestående boliger
Hvis du flytter ind i kærestens ejerbolig, kan I enten beslutte, at du skal betale en rimelig husleje, som fastsættes, så du ikke betaler en masse til en bolig, som du ikke ejer. Det er også en mulighed, at du bliver medejer af boligen og dermed på lige fod med din kæreste skal betale til boligens driftsomkostninger – men til gengæld også får en andel i den friværdi, som eventuelt måtte komme i boligen. I dette tilfælde skal I tale med en boligadvokat om det praktiske og, hvis I ikke er gift, en samejeoverenskomst om fast ejendom. Med en samejeoverenskomst laver I aftaler om f.eks. hvem der skal blive i boligen, opsigelsesfrister, hvordan I fordeler friværdi m.m., hvis I går fra hinanden.

Flytter du ind i din kærestes lejebolig, og kan du ikke få dit navn på lejekontrakten, har du ingen rettigheder til boligen, hvis I går fra hinanden, inden der er gået to år. Har I boet sammen i mere end to år, har du mulighed for at blive boende. Lav evt. en skriftlig aftale om, hvem der har ret til boligen, hvis det skulle gå galt – det er langt nemmere at blive enig, når man ikke står i en konfliktsituation.

Og når I alligevel er i gang med papirarbejdet, så husk også at lave aftale om, hvordan depositum og forudbetalt husleje skal fordeles mellem jer, hvis én af jer flytter.

Et ungt par flytter sammen

3. Adresseskift

Senest 5 dage efter du har skiftet bopæl, skal du melde flytning hos folkeregisteret på borger.dk. Når du har meldt flytning her, får vi i banken, dit mobilselskab, energiselskab, PostNord m.fl. automatisk besked om din nye adresse fra folkeregisteret. Dine andre kontakter, som f.eks. fritidsaktiviteter, din arbejdsgiver og diverse abonnementer skal du selv meddele adresseændring til. 

Det er også vigtigt, at tage kontakt til SU, hvis din nye boligstatus ændrer din SU-sats. Husk også at tilmelde jer medielicens, hvis I ser TV og er på internettet.

4. Forsikringer

For at spare penge vælger mange unge ikke at tegne en indboforsikring. Det kan blive en rigtig dyr beslutning, hvis I eksempelvis får indbrud, hvis der opstår brand, eller hvis I skader en andens ejendele. Sidstnævnte skyldes, at den ansvarsforsikring, der er en del af indboforsikringen, dækker, hvis I ødelægger noget i andres hjem eller ting, I har lånt. Ud over en indboforsikring er det en rigtig god idé at tegne en ulykkesforsikring, hvis I skulle komme til skade.

Pige sidder udenfor og kigger

I Ungdomsbanken har vi altid tid til dig

Kontakt os
Pige sidder udenfor og kigger

5. Læg et fælles budget

Det er er vigtigt at have styr på økonomien, så I ikke står uden penge sidst på måneden. Her kan et budget være en rigtig god hjælp til at give jer det nødvendige overblik over 

  • jeres indtægter (SU, løn, boligstøtte m.m.)
  • jeres faste fælles udgifter (f.eks. husleje, varme, forsikringer og medielicens)
  • jeres variable fælles udgifter (mad, gaver I er fælles om, ferier og lign.)

Derudover har I hver især udgifter til f.eks. tøj, træning, telefon, studiebøger m.m., som også skal regnes med i budgettet.

I kan bruge vores budgetskema til at komme i gang. Når I har indtastet alle måneders indtægter og udgifter, kan I øverst til højre i skemaet se, hvor mange penge I skal overføre til budgetkontoen hver måned. Så får I fordelt alle udgifter over året og bliver ikke overrasket, når der kommer en stor regning.

Hvis I vil slippe for at gå og huske på, hvornår huslejen og telefonabonnementet skal betales, kan I tilmelde regningerne til automatisk betaling via Betalingsservice.

6. Hvis I har gæld

Hvis en af jer har gæld, som blev stiftet, inden I flyttede sammen, skal I også tage højde for dette i jeres nye fælles husholdning – for stor gæld, uanset hvis det er, kan have betydning for jeres muligheder for at opfylde fælles drømme og ønsker. Vi anbefaler, at I får talt om en plan for, hvordan gælden skal betales tilbage.

Læs også

Et dansk lejlighedskompleks set fra gården

Skal du købe bolig 1. gang

Fire unge studerende læser på en café

Gode råd til din økonomi på SU

En gruppe unge sider sammen på en café og smiler

NordikSolo til dig mellem 18-28 år

Christina Funch Pedersen

Hjælper dig med at træffe det rette valg

33 46 53 84

... eller send en besked