Behandling af persondata og cookies

Hos BankNordik forstår vi, hvor vigtigt det er for dig, at de personoplysninger, som du overlader til os, bliver håndteret på betryggende vis – beskyttelse af dine personoplysninger er vores ansvar, og det tager vi alvorligt. Her kan du læse om, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger og om de rettigheder, du har. Vi ved, at beskyttelse af personoplysninger ikke er en engangsforpligtelse, så vi ajourfører af og til denne politik, f.eks. når vi ændrer, hvordan vi behandler personoplysninger, eller når vi implementerer nye politikker eller procedurer.

Her beskrives vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Information om vores behandling af dine personoplysninger, hvis du er kunde hos os, findes her. Information om vores behandling af dine personoplysninger, hvis du ansøger om job hos os, findes her.

Hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside

Som det er tilfældet for de fleste hjemmesider, indsamler BankNordiks hjemmeside automatisk visse oplysninger om dig, når du besøger hjemmesiden. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte din IP-adresse, den region eller det omtrentlige geografiske område, hvorfra din computer eller enhed tilgår internettet, den anvendte browser, styresystem og anden information om anvendelsen af BankNordiks hjemmeside, herunder historik for hvilke undersider du besøger. Vi bruger denne information til at tilpasse og udvikle vores hjemmeside, så den passer til de besøgendes behov. Vi kan også bruge din IP-adresse til at diagnosticere problemer med vores servere og til at administrere vores hjemmeside, analysere trends, spore hvordan du bruger hjemmesiden og til at indsamle generel demografisk information, som vi bruger til at identificere vores besøgendes præferencer. Når du bruger en beregner eller udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside, gemmer vi dine kontaktoplysninger, hvis du beder om at komme i kontakt med en rådgiver – det kan f.eks. være dit fulde navn, dit telefonnummer, e-mailadresse og din fysiske adresse.

Cookies

BankNordiks server forespørger din browser for at undersøge, om din browser har gemt ”cookies” fra tidligere besøg på vores hjemmeside. En cookie er en lille datafil, der gemmes i din webbrowser, så hjemmesiden kan genkende din computer, næste gang du besøger den pågældende hjemmeside. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies kan indsamle information, herunder en unik identifikator, brugerindstillinger, brugerprofilinformation, information om generel anvendelse af hjemmesiden og samlet statistisk information. Cookies kan også bruges til at indsamle information om din anvendelse af hjemmesiden, til at personalisere hjemmesiden og til at undersøge og måle effektiviteten af specifikke dele af hjemmesiden i overensstemmelse med denne politik samt til at forbedre brugeroplevelsen. BankNordik har indgået aftale med tredjepartsleverandører, der giver os adgang til analyse- og salgsværktøjer. Disse tredjepartsværktøjer kan placere cookies, der gør det muligt at analysere din adfærd på vores hjemmeside på din computer på vegne af BankNordik.

Din browser kan have funktionaliteter, der gør det muligt at kontrollere cookies. De fleste nyere browsere kan f.eks. advare dig, når en hjemmeside vil placere en cookie på din computer, så du kan afvise eller acceptere det. Du vil også kunne indstille din browser til at afvise alle cookies eller til kun at acceptere cookies fra din hjemmeside (blokere tredjepartscookies) eller altid afvise at bruge cookies ved at fravælge dem i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at du muligvis ikke kan anvende alle hjemmesidens funktioner, hvis du blokerer alle cookies.

Nogle cookies gemmes på din computer, efter du har forladt siden. Størstedelen er indstillet til at blive gemt i 1-24 måneder, men visse cookies slettes ikke på grund af deres funktion, eksempelvis cookies, der gemmer fravalgsindstillinger. Du kan slette specifikke cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt, gennem din browsers indstillingspanel.

Når du besøger BankNordiks hjemmeside uden at have afvist eller slettet cookies, har du accepteret brugen heraf.

Flash cookies

Vi kan anvende flash cookies, også kaldet ”local shared objects”, på vores hjemmeside, der anvender Flash teknologi. Flash cookies bruges til at huske sidens indstillinger for at personalisere sidens udseende. Som almindelige cookies, gemmes flash cookies som en datafil på din computer. Du kan blokere for flash cookies i indstillingspanelet Macromedia Website Privacy Settings på www.macromedia.com.

Indlejrede URLs

Vi kan anvende en sporingsteknologi, som anvender indlejrede URLs til at tillade brug af hjemmesiden uden brug af cookies. Indlejrede URLs tillader begrænset information til at følge dig, mens du anvender vores hjemmeside, men er ikke forbundne med personoplysninger og gemmes ikke efter, at du har forladt siden.

Sporingspixel og lignende teknologier

På vores hjemmeside kan vi anvende sporingspixler og lignende teknologier for at identificere unikke brugerbesøg og i forbindelse med markedsføring. Sporingspixler og lignende teknologier kan også være anvendt i vores e-mails og i vores online reklamer for at indsamle oplysninger om, hvornår e-mailen blev åbnet, eller reklamen blev klikket på samt for at måle en markedsføringskampagnes effektivitet. Sporingspixlerne og de lignende teknologier, der anvendes på vores hjemmeside, kan bruges til interessebaseret markedsføring. Information, der indsamles ved brug af disse teknologier kan være forbundet til brugerens e-mailadresse.

Widgets, knapper og værktøjer

På vores hjemmeside kan der være widgets, som er interaktive miniapplikationer, der leverer tjenester fra tredjepartsleverandører (fx udregningsværktøjer), samt knapper eller andre værktøjer, der linker til en tredjeparts tjenester (f.eks. en ”like” knap). De anvendte widgets, knapper eller værktøjer kan indsamle og automatisk videresende oplysninger om dig (f.eks. din e-mailadresse, IP-adresse eller browseroplysninger) til os eller en tredjepart. De anvende widgets, knapper eller værktøjer kan også placere cookies, der er nødvendige for, at de fungerer som de skal, eller til andre formål, f.eks. markedsføring. Information, der er indsamlet eller bliver brugt af anvendte widgets, knapper eller værktøjer, behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken, der er gældende for den virksomhed, som har udviklet dem.

Vi anvender analyseværktøjer fra Google og Facebook, og du kan læse deres privatlivspolitikker her og her.

Hvornår og hvordan vi deler personoplysninger med andre

Når du anvender beregnere eller kontaktformularer på vores hjemmeside og f.eks. beder om at blive kontaktet af en rådgiver, gemmes dine kontaktoplysninger i visse tilfælde på sikre cloud servere i EU hos hostingudbydere. Disse tredjeparter anvender ikke og har ikke adgang til dine personoplysninger til andre formål end opbevaring af personoplysninger på deres servere, så vi kan tilgå oplysningerne for at kontakte dig angående den tjeneste, du har forespurgt fra os.

Vi giver ikke tredjeparter adgang til dine personoplysninger, hvis ikke: du har bedt om det eller har givet tilladelse til det; det f.eks. er i forbindelse med deltagelse i events, som du har meldt dig til; videregivelse af oplysningerne er påkrævet af lovgivningen (f.eks. til politiet eller andre myndigheder ved dommerkendelse); det er nødvendigt for at opfylde en aftale, vi har indgået med dig eller for at beskytte vores eller vores ansattes rettigheder, ejendom eller sikkerhed; oplysningerne skal gives til vores samarbejdspartnere eller leverandører, som udfører tjenester på vores vegne; det er nødvendigt for at løse tvister, eller det er til personer, der juridisk er berettigede til at handle på dine vegne (f.eks. værger eller advokater).

Overførsel af personoplysninger til andre lande uden for EU

BankNordik har hovedsæde på Færøerne, og vi behandler derfor også personoplysninger på Færøerne. Færøerne er godkendt som sikkert tredjeland af EU – det vil sige, at databeskyttelsesniveauet på Færøerne svarer til databeskyttelsesniveauet i EU. Desuden er al behandling af personoplysninger i BankNordik underlagt de samme strenge regler, uanset om behandlingen foregår på Færøerne eller i Danmark.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. En gennemgang af rettighederne findes på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

For at sikre, at uvedkommende personer ikke gives adgang til dine personoplysninger, bedes du fremsætte anmodninger om udøvelse af disse rettigheder enten ved at sende en besked gennem Netbank eller ved at møde personligt op i en af vores filialer og fremvise legitimationsdokumenter (f.eks. pas eller kørekort). Dette er for, at vi kan bekræfte din identitet, før vi f.eks. giver adgang til eller udleverer dine personoplysninger.

Du har ret til at få bekræftet, om BankNordik behandler personoplysninger om dig. I bekræftende fald kan du få at vide, hvilke oplysninger det drejer sig om, og du kan anmode om at få adgang til disse personoplysninger.

Du har også ret til at få information om: formålene med behandlingen; kategorierne af personoplysninger; mulige modtagere, som BankNordik har videregivet oplysningerne til; information om, hvorfra personoplysningerne stammer (hvis du ikke selv har givet BankNordik oplysningerne); hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. Du har også ret til at få berigtiget oplysningerne, hvis de ikke er korrekte. Du kan også kræve, at BankNordik ophører med at behandle oplysningerne eller få oplysningerne slettet, hvis visse betingelser er opfyldt. Du kan også kræve, at BankNordik ophører med at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis det er teknisk muligt, kan BankNordik på din anmodning overføre oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig.

Vi besvarer din anmodning inden for et rimeligt tidsrum, dog senest efter 30 dage. Denne periode kan forlænges med op til 2 måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet eller antal, og vi giver dig besked herom. Hvis vi nægter at imødekomme anmodningen, vil du samtidigt få en begrundelse for dette.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller Finanstilsynet angående vores behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

+45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

+45 33 55 82 82
www.finanstilsynet.dk/da/kontakt

Beskyttelse af dine personoplysninger

For at beskytte dine personoplysninger har vi implementeret fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vi tester og forbedrer de anvendte sikkerhedsforanstaltninger løbende og implementerer nye sikkerhedsforanstaltninger f.eks. i takt med den teknologiske udvikling, ved ændringer i organisationen eller ved ændringer i vores behandling af personoplysninger. Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til ansatte, som har brug for at få adgang til oplysningerne for at kunne levere tjenester til dig. I øvrigt uddanner vi samtlige vores medarbejdere i informationssikkerhed og behandling af personoplysninger, så de forstår betydningen af at beskytte dine personoplysninger. Vi har forpligtet os til at håndhæve vores regler for behandling af personoplysninger ved at tage de fornødne disciplinære skridt ved manglende overholdelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger på sikre servere i EU. BankNordik gemmer dine oplysninger, så længe som det f.eks. er nødvendigt for at tilbyde dig produkter eller tjenester, for at opnå de her beskrevne formål, for at besvare dine spørgsmål, for at leve op til lovforpligtelser, for at løse tvister og overholde kontrakter, eller så længe som kundeforholdet eller forretningsforbindelsen består. Når opbevaringsperioden udløber, sletter vi dine personoplysninger på en måde, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan genskabes.

For mere specifik information angående, hvor og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger samt om dine rettigheder angående f.eks. sletning af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os.

Ændring og ajourføring af denne privatlivspolitik

I takt med at vores organisation, vores udbud af tjenester og vores procedurer eller arbejdsgange ændres, opdaterer vi denne privatlivspolitik af og til. Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid af enhver grund uden at meddele dig dette på anden vis end ved at opdatere denne privatlivspolitik på denne side. En gang imellem kan vi sende dig en påmindelse om denne privatlivspolitik og vores forretningsbetingelser, men vi anbefaler, at du besøger denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret om den gældende privatlivspolitik.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du betingelserne i denne privatlivspolitik. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne privatlivspolitik, bedes du venligst ikke bruge denne side og tilhørende tjenester. Du godtager, at enhver tvist angående denne privatlivspolitik er underlagt dansk lovgivning, og at tvister løses i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Data Protection Officer

BankNordik har udpeget en Data Protection Officer (DPO), som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om BankNordiks behandling af personoplysninger:

Data Protection Officer
dpo@banknordik.fo
+298 330330
P/F BankNordik
Oknarvegur 5
Box 3048
FO-110 Tórshavn, Færøerne

Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål angående denne privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger i øvrigt, bedes du venligst kontakte BankNordiks DPO.

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked