En dommers hammer ligger foran to store bøger

Vilkår for brug af banknordik.dk

Læs venligst nedenstående vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger BankNordiks hjemmeside. Hvis du benytter hjemmesiden, accepterer du samtidig disse vilkår for brug.

Indhold

Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

Oplysninger på denne hjemmeside er alene til orientering. Oplysningerne skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at give tilbud om at købe eller sælge bankens produkter, ydelser mv. Brug af oplysningerne må endvidere ikke opfattes som professionel rådgivning eller anvendes som erstatning herfor.

BankNordik har bestræbt sig på at sikre, at oplysninger på denne hjemmeside er korrekte og retvisende, men banken påtager sig intet ansvar for oplysningernes nøjagtighed eller fuldstændighed. Tilsvarende påtager BankNordik sig intet ansvar for eventuelle stavefejl eller slåfejl.

BankNordik kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden og kan derfor heller ikke pålægges erstatning for eventuelle skader, gener eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget som et resultat af brug eller misbrug af denne hjemmeside.

Links til andre hjemmesider

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, som ikke tilhører BankNordik. Banken påtager sig intet ansvar for indholdet af disse hjemmesider, herunder ikke for disse hjemmesiders produkter, ydelser mv.

Information om investering

At foretage en investering er altid forbundet med en vis risiko for, at forventningerne til den fremtidige udvikling viser sig ikke at holde stik. En investering vil kunne medføre et tab alt afhængig af kursudviklingen og investor bærer risikoen herfor.

Informationer, beregninger, vurderinger og skøn på hjemmesiden skal ikke opfattes som tilbud om eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Informationer mv. træder ikke i stedet for investors udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal disponeres.

BankNordik kan ikke gøres ansvarlig for tab, der direkte eller indirekte er pådraget som følge af investors dispositioner på baggrund af informationer, beregninger, vurderinger eller skøn på denne hjemmeside.

Ophavsret og varemærkeret

BankNordik har ejendomsretten, ophavsretten, varemærkeretten og alle andre immaterielle rettigheder til hjemmesiden samt til de på hjemmesiden nævnte produkter og serviceydelser, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.

Brugere af hjemmesiden må kun læse og udskrive indhold fra hjemmesiden til eget brug. Brugerne må ikke på anden vis kopiere, gemme, ændre, gengive, overdrage, offentliggøre eller udnytte hele eller dele af indholdet på hjemmesiden uden forudgående skriftlig tilladelse fra BankNordik.

Citering af indhold fra hjemmesiden skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning, og i så fald skal kilden altid oplyses. BankNordiks varemærker og logoer må dog ikke gengives eller offentliggøres uden bankens forudgående skriftlige tilladelse.

For kunder bosat i USA, Storbritannien eller andre lande

Oplysninger og vurderinger på sitet er ikke beregnet på videregivelse til eller brug af personer i jurisdiktioner og lande, hvor sådan videregivelse eller brug ville være i strid med gældende lovgivning.

Oplysninger på sitet er således ikke henvendt til eller beregnet på ’US persons’ som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer. Oplysningerne på sitet er desuden ikke beregnet på personer, som uanset deres statsborgerskab, p.t. opholder sig i USA.

Intet på sitet er at betragte som (a) en invitation eller opfordring til at foretage investering (som defineret i U.K. Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA” - den britiske værdipapirlov), eller (b) tilbud om kollektive investeringsordninger (som defineret i FSMA) til offentligheden i Storbritannien.

Ændring af vilkår

BankNordik forbeholder sig ret til når som helst at ændre vilkårene for brug af denne hjemmeside.

Skal vi hjælpe dig videre?

Ring til vores Kundeservice på

76 97 80 00

... eller send en besked