Regler og vilkår for investering

Der findes mange regler og vilkår på investeringsområdet, som alle har ét overordnet formål: at sikre at du som investor opnår den bedst mulige forbrugerbeskyttelse.

Herunder kan du læse vores regler, vilkår m.m. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Regler for investorbeskyttelse

Når du handler med værdipapirer og valuta- og derivatprodukter, er du omfattet af reglerne om investorbeskyttelse.


Risikomærkning

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter har vi inddelt de forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde kategorier.


Servicemuligheder

Som investeringskunde i BankNordik kan du gøre brug af en række servicemuligheder hos os, som på hver sin måde kan være med til at overskueliggøre og optimere dine investeringer.

Dine servicemuligheder er baseret på størrelsen af dine investeringer i banken (dvs. hvilket beløb du har investeret) foretaget i investeringsforeninger, hvorfra BankNordik modtager formidlingsprovision.


Central investorinformation

Når du investerer via en investeringsforening, kan du få oplysninger om eksempelvis afkast, risiko og omkostninger i dokumentet central investorinformation (CI).


Skatteregler

Når du investerer – hvad enten det er i aktier, obligationer eller noget helt tredje – er det vigtigt, at du er opmærksom på de gældende skatteregler for de forskellige værdipapirtyper. Det er vigtigt at tage højde for de skattemæssige konsekvenser af en investering, når du skal vurdere, om der er tale om en god investering eller ej.

Der er forskellige skatteregler alt efter om du investerer frie midler, pensionsmidler eller virksomhedsmidler. På SKAT's hjemmeside kan du læse mere om reglerne for beskatning i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Få hjælp til skatten

Der er mange skatteregler at tage højde for, og det er derfor en god idé at se på www.skat.dk eller kontakte din revisor, hvis du f.eks. er usikker på, hvad du skal indberette, om du kan fremføre et eventuelt tab osv.

Best Execution 

Læs mere om investering her

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Der er mange forskellige investeringsmuligheder

Kom godt i gang med investering

En ældre dame får hjælp til sit budget

Investering af din pensionsordning over 750.000 kr.

Personlig PensionsPleje

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked