BankNordiks filial i Aarhus

Øget kundeaktivitet skaber vækst

BankNordik har i dag præsenteret regnskabet for årets første seks måneder, der endnu engang dokumenterede fremgang. Banken har opnået et driftsresultat på 153 mio. kr., og stigningen i udlån og realkredit ligger nu knap 3% foran det generelle marked.

BankNordik kunne i dag fremlægge et driftsresultat med en stigning på 11 mio. kroner sammenlignet med 1. halvår 2018. På trods af, at presset på rentemarginalen fortsat tynger nettorenteindtægterne, oplever banken fremgang i det netop offentliggjorte halvårsregnskab. Det skyldes primært en markant tilbageførsel af nedskrivninger samt en øget kunde- og forretningsaktivitet.

“Vi er tilfredse med vores tal, der både skyldes nye tiltag og et stærkt fokus i 2019, men naturligvis også skal ses i lyset af opadgående brancher og en sund samfundsudvikling generelt. Vi oplever i øjeblikket, hvordan virksomheder vækster og udvider med videre, og det smitter positivt af på os som bank. Vi inddrages i langt flere relationer, og det er vi meget tilfredse med. Det gælder også i forhold til vores private kunder. Vi er kommet tættere på den enkelte kunde og inddrages nu i højere grad i de økonomiske beslutninger, som over tid er med til at forstærke relationer og skabe bedre resultater,“ siger BankNordiks adm. direktør, Árni Ellefsen.

Et fremadrettet fokus på bredere løsninger skal tiltrække flere private kunder
BankNordik har i dag cirka 45.000 privatkunder på det danske marked, men ifølge Árni Ellefsen vil et øget fokus på at skabe en god kundeoplevelse samt tilbyde enkle og brugervenlige løsninger til kunderne blive en vigtig faktor for bankens fremadrettede position på markedet.

“Det skal være nemt at være kunde hos os og antallet af kunder, der ønsker at samle deres finansielle ydelser på ét sted, er stigende. Denne tendens ser man jo inden for mange finansielle services. Vi ser således et stort potentiale i vores eksisterende kundeprogram, Nordik360, der tilbyder flere og bredere løsninger til vores kunder,” siger Árni Ellefsen.

I andet kvartal 2019 lancerede BankNordik muligheden for betaling via Apple Pay, der ligeledes er et tiltag, banken forventer vil bidrage til en bedre kundeoplevelse. Et andet nyt initiativ er BankNordiks miljølån til elbil og boligforbedringer, der har en fordelagtig rente og derfor gør det mere attraktivt for bankens kunder at træffe et grønnere valg. Banken indgik derudover et samarbejde med den Europæiske Investeringsfond om InnovFin-programmet, med henblik på at kunne tilbyde finansiering til innovative virksomheder på Færøerne og i Grønland. BankNordik er på nuværende tidspunkt den første og eneste bank på det færøske og grønlandske marked, som er blevet en del af EU-initiativet. Partnerskabet har allerede resulteret i en del henvendelser fra kunderne, og stigningen i antallet af kundehenvendelser forventes i denne forbindelse fortsat at stige.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked