BankNordiks filial i Aarhus

Fortsat god udvikling i tredje kvartal

BankNordik har i dag præsenteret regnskab for tredje kvartal, som viser forsat god udvikling i basisindtjening og omkostninger.

BankNordik har i dag fremlagt regnskab for tredje kvartal 2020. Banken opnåede et driftsresultat før nedskrivninger på 155 mio. kr. i første til tredje kvartal 2020, hvilket var en stigning på 47 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019. Samtidig faldt driftsomkostningerne med 39 mio. kr. til 317 mio. kr. i første til tredje kvartal 2020.

”Vi er tilfredse med at konstatere, at de omkostningsbesparende og indtægtsgivende tiltag, som vi annoncerede ved udgangen af 2019, har været drivkraft bag en positiv udvikling i årets første ni måneder. På trods af, at der i lyset af COVID-19 har været tale om en udfordrende periode, har vi formået at sikre en bedre balance mellem omkostninger og indtjening,” siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Nettorenteindtægterne steg med 16 mio. kr. (+6%) i forhold til 2019 på baggrund af indførelsen af negative indlånsrenter, mens gebyr- og provisionsindtægterne steg med 8 mio. kr. (+6%) i første til tredje kvartal 2020 som følge af de strategiske tiltag, som blev iværksat i december 2019.

Corona har haft en begrænset effekt på BankNordik

COVID-19-situationen er fortsat ikke normaliseret, og konsekvensen er, at markedet er uforudsigeligt. Hos BankNordik har coronakrisen dog i 2020 haft en begrænset effekt på koncernens finansielle resultater.

"Pandemien har haft en begrænset effekt på vores finansielle resultater, og nedskrivningerne har været på et lavere niveau end forventet ved årets begyndelse. Der hersker dog stadig usikkerhed omkring konsekvenserne af sundhedskrisen, og derfor har vi besluttet at øge det ledelsesmæssige skøn med 15 mio. kr. til 50 mio. kr. til at dække eventuelle tab,” fortæller Árni Ellefsen, som desuden fortæller, at banken er velpolstret til at kunne håndtere coronakrisen:

”Med en solvens på 24,9 % er vi velpolstrede til at håndtere eventuelle udfordringer, der måtte opstå som følge af krisen. I starten af oktober annoncerede vi nye finansielle målsætninger for koncernens cost/income ratio og egenkapitalforrentning, og set i lyset af udviklingen i tredje kvartal er vi godt på vej til at indfri de nye mål.”

Tidligere på året lancerede BankNordik et nyt koncept ved navn ’kundefilosofien’, som handler om, at bankens rådgivere ikke skal koncentrere sig om salgsmål. I stedet handler det om at tage ansvar for den enkelte kundes samlede økonomi og vedkommendes økonomiske tryghed. Det kan de gøre ved i endnu højere grad at fokusere på, hvad kunden rent faktisk har behov for. Hos BankNordik tror man på, at et fokus på tillid og en bedre relation mellem kunde og rådgiver i sidste ende vil føre til en bedre indtjening.

På baggrund af en fortsat positiv udvikling indsnævrer banken nu forventningerne til et estimeret nettoresultat for året i intervallet 140-160 mio. kr. Den positive udvikling er især drevet af en forbedret basisindtjening og koncernens vedvarende fokus på at reducere omkostninger. Forventningerne er dog forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen i situationen omkring COVID-19, de økonomiske forhold, nedskrivninger på udlån samt kursreguleringer.

Vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Ring til os på

76 97 80 00

... eller send en besked