Et par sidder hjemme en aften og ser deres papirer igennem

Fremtidsfuldmagt

Den 1. september 2017 trådte en ny lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven gør det muligt at oprette såkaldte fremtidsfuldmagter, som kun vil træde i kraft, hvis du på et tidspunkt mister evnen til selv at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold, herunder for eksempel træffe beslutninger om bankforretninger.

For at fuldmagten skal være gyldig, skal den først godkendes af en notar. Notaren skal sikre, at man ikke opretter fuldmagten under pres fra andre.

En vejledning til oprettelse af fremtidsfuldmagter findes på tinglysningsrettens hjemmeside.

Læs også

En dommers hammer ligger foran to store bøger

Arv og testamente

En stak papirer ligger på et bord

Behandling af boet

Et ældre par går tur på stranden hånd i hånd

Når du skal på pension