Få hjælp

En ung kvinde med briller står med korslagte arme

Pengenes ABC

Hvad er gældsfaktor, og hvad bruges den til? Hvad er en bankdag helt præcist, og hvad har det af betydning i forhold til din daglige økonomi?