BankNordiks privatlivspolitik for rekruttering

 1. I forbindelse med at du sender en jobansøgning og tilhørende materiale til BankNordik, er det vigtigt, at du gør dig bekendt med BankNordiks politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du ansøger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.
 2. BankNordiks behandling af personoplysninger
  De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af rekrutteringsprocessen, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.
  Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvilke adgang til oplysningerne er nødvendig og relevant, fx eventuelle kommende ledere samt HR-medarbejdere.
  BankNordik behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.
 3. Kontaktinformationer
  Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og BankNordiks håndtering af personoplysninger. Søger du uopfordret, bedes du ansøge via vores JobAgent her: https://app.jobmatchprofile.com/jaM2MPQ
 4. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
  Vi benytter eksterne virksomheder inden for EU/EØS i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests m.v. Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. BankNordik kontrollerer, at de anvendte databehandlere har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Indhentning af referencer
  Da BankNordik har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i BankNordik, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende eller arbejdsgiver uden dit samtykke. Hvis du har angivet en eller flere referencepersoner på din ansøgning eller CV, kan vi kontakte disse i forbindelse med ansættelsesprocessen.
 6. Særlige kategorier af personoplysninger
  BankNordik behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) om dig uden dit udtrykkelige samtykke. Ansættelse hos BankNordik er betinget af, at du kan fremvise ren straffeattest, og hvis vi vil indgå en ansættelseskontrakt med dig, vil vi derfor bede dig om at fremvise straffeattest.
  I forbindelse med rekrutteringsprocessen til nogle stillinger benytter vi personlighedstest. Dette kræver, at du giver samtykke til det. Samtykket gives i forbindelse med, at du gennemfører testen. Hvis ikke du giver samtykke, skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du får afslag på din ansøgning. Testen gennemføres typisk i forbindelse med din jobsamtale, og formålet er at belyse dine personlige egenskaber, så vi har et udgangspunkt for en dialog om dine personlige ressourcer. Testen leveres af en ekstern samarbejdspartner, som behandler oplysninger om dig på vores vegne. Testen vil aldrig stå alene, men indgår i det samlede vurderingsgrundlag for udvælgelsen af den rette kandidat til stillingen. Det vil typisk være bankens HR-afdeling samt den relevante afdelingsleder, der udvælger den rette kandidat.
  I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger – f.eks. som regnskabschef - kan det være relevant at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.
 7. Opbevaring af personoplysninger
  BankNordik opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører inden for EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler herfor. BankNordik kontrollerer regelmæssigt, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed. 
 8. Periode for opbevaring af personoplysninger
  BankNordik opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, til BankNordik har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, til BankNordik har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt i 6 måneder. Hvis du bliver ansat i BankNordik, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, blive opbevaret i overensstemmelse med vores politik for behandling af ansattes personoplysninger, som du får udleveret ved ansættelse.
 9. Rettigheder
  Du kan til enhver tid tilbagetrække det samtykke, som du har givet til behandling af dine personoplysninger. I forbindelse med BankNordiks behandling af dine personoplysninger, har du i øvrigt en række rettigheder. 
 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger BankNordik behandler om dig.
 • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
 • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
 • Ret til at få begrænset vores behandling af personoplysninger
 • Ret til at få personoplysninger overført til en anden dataansvarlig
 • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
 • Ret til at gøre indsigelse mod en afgørelse baseret på automatisk behandling af personoplysninger

Vi besvarer din anmodning inden for et rimeligt tidsrum dog senest efter 30 dage. Denne periode kan forlænges i op til 2 måneder, hvis det er nødvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet eller antal, og vi giver dig besked herom. Hvis vi nægter at imødekomme anmodningen, vil du samtidigt få en begrundelse for dette.

Desuden har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen
www.datatilsynet.dk
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: +45 3319 3200

Finanstilsynet
Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark
+45 33 55 82 82
https://www.finanstilsynet.dk/da/Kontakt)

10. Spørgsmål og klager:
Hvis du har spørgsmål eller klager angående denne privatlivspolitik eller vores behandling af personoplysninger, bedes du venligst kontakte BankNordiks DPO:

Eyðun Trúgvason
Data Protection Officer
dpo@banknordik.fo
+298 330330
P/F BankNordik
Oknarvegur 5
Box 3048
FO-110 Tórshavn, Færøerne

Har du brug for hjælp?

Ring til Kundeservice på

76 97 80 00