Forretningsomfang

Dit samlede forretningsomfang i banken har betydning for din placering i fordelsprogrammet Nordik360. Nordik360 er et klassisk fordelsprogram efter princippet jo mere du samler – jo flere fordele får du.

Sådan beregnes dit forretningsomfang

Dit samlede forretningsomfang i banken opgøres som summen af:
  • Saldi på indlån, udlån og kreditter

  • Kursværdi på depoter tilknyttet Personlig PensionsPleje, Personlig FormuePleje, Rådgivningsaftale og individuelle fuldmagtsaftaler

  • 1/3 af restgælden på realkreditlån fra Totalkredit formidlet af BankNordik

  • Kursværdi på udvalgte investeringsbeviser*

*Se den til enhver tid gældende liste over hvilke investeringsforeninger, der er omfattet.

Uddybende information om forretningsomfang

Du kan se den fulde beskrivelse af beregning af forretningsomfang i vilkår for Nordik360

 

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked