Risikomærkning

I overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter har vi inddelt de forskellige typer investeringsprodukter i grønne, gule og røde kategorier.

Hvad kan du bruge risikomærkning til?

Med risikomærkning får du klar besked om risiko ved investering. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. Dermed gør en risikomærkning det nemmere at vurdere risikoen for tab samt produktets kompleksitet.

Vær dog opmærksom på, at risikomærkning ikke afspejler sandsynligheden for tab, ligesom risikomærkning ikke erstatter rådgivning. Vi anbefaler derfor ikke, at du investerer alene på baggrund af en risikomærkning.

Den grønne kategori

I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter bl.a. obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR.

Den gule kategori

Investeringsprodukter i den gule kategori har en større risiko for tab end det er tilfældet i den grønne kategori. Men i lighed med den grønne kategori er der her tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis de fleste danske investeringsforeningsbeviser.

Den røde kategori

For investeringsprodukter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Et eksempel på en type af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer.

Det skal du være opmærksom på ved risikomærkning

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

  • Risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer.

  • Muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen.

  • Der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering.

  • Der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje, og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, som indgår i din portefølje.

  • Det helt grundlæggende princip, at såfremt der er mulighed for positivt afkast, er der også risiko for tab.

  • Risikomærkningen kan ikke erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over risikomærkningen og inddeling af investeringsprodukter i BankNordik.

Læs også

Grafer for aktiekurserne går op og ned foran stabler af mønter

Kom godt i gang med investering

Hjælp at hente hvis du er ny på invsteringsområdet.

En ung mand sidder på et moderne kontor

Servicemuligheder

Til dig der investerer i udvalgte investeringsforeninger i BankNordik.

En kvinde som sidder ned ved sit bord derhjemme med en kaffe kop i hånden.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 750.000 kr.

Kontakt os, så hjælper vi dig

Ring til os på 

76 97 80 00

... eller send en besked