Vi investerer sammen

Et samarbejde om at lægge den optimale plan for din formue

Hvis du selv ønsker at træffe beslutninger omkring dine investeringer, men samtidig ønsker råd og vejledning fra en rådgiver, er vores tilbud om investeringsrådgivning noget for dig.

I alle vores filialer finder du rådgivere, som med udgangspunkt i dine ønsker til afkast, risiko og tidshorisont, sammen med dig lægger en plan for din formue.

Vores rådgivning om investering omfatter

  • Fokus på investeringsforeninger med både aktier og obligationer

  • Rådgivning med udgangspunkt i dine behov og risikovillighed, så du ikke løber utilsigtede risici 

Rådgivningen tager udgangspunkt i bankens anbefalinger omkring aktiver og deres vægte i en portefølje.

Rådgivning via bankens investeringseksperter

Afhængig af omfanget af dine investeringer, vil du kunne blive tilknyttet bankens investeringseksperter i BankNordik Markets for direkte adgang til handel og rådgivning, herunder rådgivning om enkeltaktier.

Denne form for rådgivning er for dig, der ønsker direkte indflydelse på dine investeringer, men samtidig ønsker sparring med bankens specialister. Ordningen er for dig der handler og omsætter aktier for min. 5 mio. kr. om året.

Læs også

En mand i jakkesæt tegner grafer for aktierkurser op

Individuel kapitalforvaltning

Investeringsløsning tilpasset til din risikoprofil og individuelle forhold.

Personlig FormuePleje

Investering af frie midler over 750.000 kr.

En mand med briller bruger en tablet

Private Banking

Læs om vores tilbud til dig som Private Banking-kunde

Skal vi investere for dig – eller vil du hellere selv?

Kontakt os, så finder vi den bedste løsning til dig.